Ekocentrum Koniklec | Osvěta a volný čas | Krajská konference EVVO | ročník 2018 – registrace

REGISTRACE

Krajská konference EVVO 2018 – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru

Datum konání: 31. 10. 2018
Čas konání: 8:30 – 17:00
Místo konání: Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Počet volných míst: 48

Keep this field blank:

ÚČASTNÍK

Titul před jménem:
* Jméno:
* Příjmení:
Titul za jménem:
* E-mail:
Vysílající organizace (název):
* Označte sektor, ke kterému vysílající organizace náleží:
* Vyberte způsob stravy:
Vyberte způsob prezentace vaší organizace (můžete zaškrtnout více možností):

I. Workshopový blok (13:30 – 15:00)
Vyberte jeden workshop, kterého se chcete zúčastnit v PRVNÍM odpoledním workshopovém bloku
Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV, Ing. Eva Chvalkovská, Expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání MPSV, Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP

Veřejné zakázky jsou jedním z nástrojů, který lze využívat k naplňování cílů, které má organizace vytyčeny v oblasti udržitelnosti. Zadavatelé mohou veřejných zakázek využít nejen k naplnění konkrétní veřejné potřeby, ale právě i k získání širších přínosů ve sféře sociální, ekonomické či environmentální. Během workshopu budou představeny konkrétní příklady požadavků, které lze do veřejných zakázek začleňovat, ukázky odpovědně zadaných zakázek a také rychlý pohled na implementaci odpovědného nakupování v organizaci. Workshop je primárně určen pro veřejnou správu, dále pro podnikatelský a neziskový sektor.
Markéta Šetinová, Business DevelopmentManager Asociace společenské odpovědnosti, koordinátorka národní sítě UN GlobalCompact v ČR

Celosvětová kampaň GivingTuesday dárcovství nejen oslavuje, ale má ambici ho také poznávat a rozšiřovat. Na tomto workshopu představíme výzkumy o dárcích a dárcovství a společně budeme diskutovat, zda jsou závěry relevantní i v České republice. Zaměříme se i na to, jak naše znalosti využít v dárcovských kampaních. Workshop je primárně určen pro podnikatelský a neziskový sektor.
Mgr. Dominika Herdová, manažerka programů CSR a firemního dobrovolnictví, Byznys pro společnost

Workshop je určen jak pro neziskový tak podnikatelský sektor a klade si za cíl ukázat různé formy firemního dobrovolnictví. Dozvíte se, že kromě již oblíbené manuální pomoci, se lze zapojit i jinak.Svým know-how můžete posouvat veřejně prospěšný sektor, jeho pracovníky i klienty organizací. Budete si moci vyzkoušet modelové situace a odnést si poznatky, jak expertní dobrovolnictví zavést ve své organizaci/firmě. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, organizací i expertních dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat. Workshop je primárně určen pro podnikatelský a neziskový sektor.
Ing. Lenka Skoupá, předsedkyně Toulcova dvora, místopředsedkyně sdružení SRAZ

Praktický workshop, ve kterém budeme hledat vhodná opatření pro zelené úřadování a podnikání. Účastníci si udělají analýzu provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu případně i domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, vody, zeleně, nákupů, úspor. Může být udržitelné podnikání a úřadování diferenciátorem pro zákazníky a zaměstnance? Jak můžeme vzdělávat a motivovat zaměstnance, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do praxe? Dotkneme se problematiky dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání. Workshop je primárně určen pro veřejnou správu, dále pro podnikatele.
Mgr. Michal Křivohlávek, PhD., ředitel, facilitátor, Bieno, Mgr. Barbora Týcová, projektová manažerka, Bieno

Spolek Bieno oživuje vnitrobloky spolu s jejich obyvateli, správci a majiteli. Vnitrobloky jsou nejdostupnější prostorová rezerva měst, která je díky složité skladbě účastníků často nevyužitá. „Mezi námi sousedy“ je rolová hra, která nás zavede do typického vnitrobloku. Pestrá skladba sousedů se poprvé setkává, aby si vyříkala své představy o jeho podobě a využití. Podaří se sestavit plán na oživení dvora? Inspirativní obrázky a fotografie doplní povídání o významu, přínosech a funkcích vnitrobloků a možnosti jejich využití pro adaptační opatření na změny klimatu. Workshop je určen pro veřejnoprávní, podnikatelský a neziskový sektor.
II. Workshopový blok (15:30 – 17:00)
Vyberte jeden workshop, kterého se chcete zúčastnit v DRUHÉM odpoledním workshopovém bloku
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, vedoucí Centra managementu udržitelnosti PHF VŠE v Praze

Posunout organizaci k vyšší udržitelnosti, ať už je to obec, městská část, úřad nebo firma, to je pořádná výzva. Aby to člověk zvládnul, potřebuje k tomu určitý soubor vlastností, schopností a kompetencí. Tento workshop vám nabídne přehled takových klíčových kompetencí, které pomáhají aktérům změny být úspěšnější. Workshop je určen pro veřejnoprávní, podnikatelský a neziskový sektor.
Ing. Zuzana Klusová, Čarokvěty, Ing. Rudolf Klus, Svobodné zahrady Klus

Vertikální a střešní zahrady jsou skvělou možností, jak vrátit zeleň do prostorů zabraných stavební činností. Co je jejich přínosem? Jaké jsou technologické předpoklady pro jejich realizaci? Co obnáší jejich realizace a údržba? To vše se dozvíte na workshopu vertikální a střešní zahrady. Budete také obeznámeni se způsobem, jak lze budovat autonomní systémy skladování tak, aby byly pozitivním přínosem pro hospodaření s vodou v krajině a pro biodiverzitu daného místa. Workshop je primárně určen pro podnikatele a veřejnou správu, druhotně pro NNO.
Ing. Jana Půlpánová, ředitelka Envirostyl

Firemní kultura a environmentální CSR je dnes jedna z hodnot, podle které si lidé vybírají zaměstnavatele. Utváření odpovědné firemní kultury z pohledu minimalizace odpadu a uvědomělé spotřeby vám poodhalí praktický workshop, ze kterého si odnesete návody jak proměnit kancelářské zázemí. Dozvíte se, co "ZeroWaste" vlastně znamená a jak se mu snadno přiblížit. Workshop je primárně určen pro podnikatelský sektor a veřejnou správu, v druhé řadě pro NNO.
Libor Marek, konzultant strategického rozvoje neziskových organizací a programový manažer v Nadaci Neziskovky.cz. Pomáhající organizacím se stabilizací a růstem, profil.

Jak může dopad pomoci neziskovým organizacím rozvíjet vlastní modely udržitelného podnikání? Jak pracovat s dopadem při rozvoji spolupráce mezi jednotlivými sektory? Přijďte diskutovat nad praktickými příklady a sdílet vlastní zkušenosti. Workshop je primárně určen pro neziskový sektor, dále pro zástupce/zástupkyně samosprávy a podnikatelského sektoru.
* Použitím tohoto formuláře souhlasí­m s nakládání­m s mými osobní­mi údaji v souladu s Evropským naří­zení­m o ochraně osobní­ch údajů:
* Prohlašuji, že všechny vaše uvedené údaje jsou pravdivé:
Poznámky:
Počet rezervací­: