Střední odborné škola stavební a zahradnické,Praha9-Jarov,Učňovská 1
navštívila během jednoho výjezdu 3 exkurze. Za poznáním vyrazilo 52
žáků tříd 1AZ,2AZ,1NZ,2NDSZ

Žáci navštívili:

Kompostárnu JENA Úholičky
Skládku odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy
Recyklační linku stavebních odpadů – FABP

Zprávu o výletě napsali na školní web.

Paní učitelky Ing. M. Havlíčková Mgr. M. Saidlová zhodnotili exkurzi:
Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Přidáno 9. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018