Žáci hodnotí exkurze a jsou nuceni se zamyslet, zda se jim líbila a co si zapamatovali. Poté svůj názor graficky vyjádří.

V březnu jsme pro dvě školy pro jejich velký zájem připravili výlet složený ze 3 exkurzí – návštěva Kompostárny Jena Úholičky, skládky komunálního odpadu A.S.A. u obce Uhy a recyklační linka na zpracování stavebního odpadu FABP v dole Theodor. Pro žáky to byl pořádný přísun nových informací. Zážitky pro ně byly veliké – poznali, že odpad při tlení vydává zápach, skládka odpadu neznamená nepořádek a co se děje s domem, pokud  ho necháme zbourat.

Po každém odborném výkladu pracovníkem poskytoval náš lektor doplňkové informace a zpovídal žáky,  co si během návštěvy zapamatovali. Na závěr proběhla zpětná vazba – žáci dostali za úkol na kus papíru namalovat čáru tak dlouhou jak se jim daná exkurze líbila (od „nezaujala“, což znamenalo nulovou délku po „výborná“, což reprezentovala čára přes celý papír). Dále dostali za úkol namalovat jeden obrázek z libovolné exkurze, co si zapamatovali.

Během března proběhlo 20 exkurzí pro 348 žáků, od září 134 exkurzí pro 2602 žáků.

Výběr z reakcí pedagogů:

ZEVO Malešice: Výklad byl přiměřený věku dětí, exkurzi hodnotím jako zdařilou. Žákům se exkurze líbila, díky. (I. Veselá, ZŠ U Školské Zahrady)

Recyklační linka stavebních odpadů – FABP:  Velice zajímavé stroje – např. „drtič“ a jeho práce. (Burešová, ZŠ Kupeckého)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Přidáno 1. 4. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018