RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 135 min./ 150 min.

Cena: 35 Kč/ 40 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Olšanské náměstí směr Vysočany/ propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají živočichy a dřeviny vyskytující se na Praze 3. Zjistí, proč je zeleň v městské zástavbě důležitá a navrhnou, jak pomoci životnímu prostředí ve městech.

Anotace: Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s faunou a florou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin si vyzkoušejí hledat a určovat zdejší stromy, přičemž debatují o funkcích zeleně ve městě. Při hře poznají některé obratlovce žijící na Praze 3, zjistí, zda vyžadují ochranu a dozvědí se, co je pohlavní dvoutvárnost. Druhá část programu se věnuje zdrojům znečištění Prahy 3. Žáci si pomocí brainstormingu uvědomí civilizační problémy rozrůstajících se měst a v herní aktivitě si osvěží, jak správně třídit odpad. Žákovské skupiny sbírají v průběhu celého programu body, které v závěru vymění za indicie a zjistí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka. Delší verze programu se zabývá památným stromem a historickými zajímavostmi Prahy 3. Žáci se také dozvědí, co je ekosystém.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018