RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 135 min./ 150 min.

Cena: 35 Kč/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: Rotunda sv. Martina/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají faunu, floru a historii Vyšehradu. Objasní si význam Vyšehradu pro české národní povědomí. Seznámí se s hlavním problémem životního prostředí centra Prahy a navrhnou řešení.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh, který vede po náhorní plošině Vyšehradu. Žáci pracují ve skupinách a pomocí interaktivních metod se dozvídají o důležitých reálných i mytologických postavách spojených s Vyšehradem a poznávají tamní přírodu. Používají pracovní listy, orientují se v mapě, určují dřeviny a ptáky, se kterými se běžně setkávají ve městě. Dozvědí se, jak klíněnka jírovcová škodí jírovcům a jaké jsou možnosti jejich ochrany. U akátu bílého se zamyslí nad výhodami a nevýhodami výsadby nepůvodních dřevin ve městě a zjistí, co je invazní druh. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci navíc věnují problémům životního prostředí centra Prahy – provedou a vyhodnotí krátkou anketu a navrhnou řešení těchto problémů.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018