RVP ZV: ČP (Bi), ČZ(TV), OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 40 Kč

Kdy program probíhá: prosinec – únor

Start a cíl / S sebou: zastávka bus V Podbabě/ zastávka bus Zoologická zahrada /pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, lze-li, tak malý dalekohled

Cíl: Žáci získají přímou zkušenost s životem ptačích druhů zimujících na řece a rozvinou dovednost práce s dalekohledem.

Anotace: Trasa začíná obvykle na trojském břehu Vltavy proti zastávce autobusu V Podbabě (kam se třída dopraví místním přívozem) a dále pokračuje proti proudu řeky směrem k zoo.

Program je zaměřen na pozorování zimujících druhů ptáků, zejména kormoránů velkých, jejichž zimoviště na Císařském ostrově je nejlepší pražskou příležitostí ke sledování tohoto druhu při lovu i odpočinku. Také zde lze dobře dokumentovat konflikt člověk – hospodářské využití krajiny – ochrana konkrétního druhu. Lektor je vybaven stativovým dalekohledem, žáci si mohou donést vlastní malý dalekohled. V úvodu a na závěr si žáci zahrají pohybovou hru, která umožní zjistit rozsah jejich vědomostí týkajících se tématu, a podle času a počasí i aktivitu mapující vztah veřejnosti ke kormoránům.

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018