RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Délka programu: 150 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 1. polovina března

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,

propiska, dle možnosti malý dalekohled

Cíl: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků. Trasa programu začíná v Tróji na břehu Vltavy a pokračuje po proudu řeky směrem k přívozu v Podbabě. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si s sebou přinést i vlastní binokulární dalekohled. Poznávání ptáků je doplněno povídáním o zajímavostech z jejich života a několika aktivizujícími hrami. Žáci se dozvědí o různých adaptacích vodních ptáků na různá životní prostředí, spárují samce a samice jednotlivých druhů a pochopí, k čemu v přírodě slouží pohlavní dvojtvárnost. Formou moderované konference se seznámí s problematikou konfliktu mezi ochránci a rybáři kvůli kormoránovi.

Přidáno 9. 2. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018