RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka tram/ bus Poliklinika Modřany/ zastávka bus Sídliště Libuš / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci na základě vlastních pozorování porovnají rostlinná a živočišná společenstva Modřanské rokle na dvou různých místech, přemýšlí o vlivu člověka na lesní ekosystém.

AnotaceProgram je zaměřen na lesní ekosystém přírodní památky Modřanská rokle. Žáci se vžijí do role badatelů – řeší různé úkoly z oblasti botaniky, zoologie, ekologie a geologické historie rokle. Cestou poznají typické rostliny (důraz na fenologii) a vzájemně si představí různé druhy stromů. Věnovat se budou také původním, nepůvodním a invazním dřevinám. Na dvou různých místech Libušského potoka odeberou vzorky vody a živočichů a na základě pozorování vyhotoví zprávu o kvalitě ekosystému a vlivu lidského managementu. Aktivity v programu posilují skupinovou práci a komunikaci žáků.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018