Žáci druhého stupně ZŠ Resslova se v prvních říjnových týdnech letošního roku zúčastnili 6 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: kvalita zeleně (6.A), kvalita ovzduší (7.A), biologičtí škůdci (7.A), potravinové zdroje (8.A), zdroje vody (8.A) a nakládání s odpady (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Projekt završila školní konference, kde si žáci vzájemně prezentovali a hodnotili výstupy své práce. Projektu se rovněž zúčastnily v podzimních měsících tři třídy z druhého stupně ZŠ Sázavská. Žáci se tak seznámili s těmito tématy: rekreační a estetická funkce (7.A), kulturní paměť (8.B) a bariéry v prostředí (9.A). Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde.

Přidáno 29. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018