Žáci druhého stupně se v podzimních měsících letošního roku zúčastnili 3 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: zdroje vody (7.A), kulturní paměť (8.B) a nakládání s odpady (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly v prosinci 2011 zaslány v elektronické podobě do všech ZŠ a víceletých gymnázií na území MČ Praha 4. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu.

Přidáno 29. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018