Žáci druhého stupně se v září 2011 zúčastnili 7 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: nakládání s odpady (6.B), potravinové zdroje (6.B), zdroje vody (7.A), kulturní paměť (8.B), biologičtí škůdci (7.B), využití prostoru (8.A) a kvalita ovzduší (9.A).

Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Projekt završila školní konference, kde si žáci vzájemně prezentovali a hodnotili výstupy své práce. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly společně se zbylými třemi metodikami, otestovanými na ZŠ Meteorologická, zaslány do všech ZŠ a víceletých gymnázií ve správním obvodě Praha 12 v prosinci 2011. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu.

Přidáno 25. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018