Žáci druhého stupně se v říjnu 2011 zúčastnili 4 projektových dní probíhajících v terénu přilehlém jejich škole a to s těmito tématy: funkce zeleně (6.A), rekreační a estetická funkce (7.A), kvalita ovzduší (8.A) a  bariéry v prostředí (9.A).
Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Na základě otestování těchto projektových dní vznikly metodiky, které byly společně se metodikami, otestovanými na ZŠ profesora Švejcara, zaslány do všech ZŠ a víceletých gymnázií ve správním obvodě Praha 12 v prosinci 2011. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde

Přidáno 25. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018