Žáci devátých tříd ZŠ Lupáčova se v podzimních týdnech letošního roku zúčastnili projektových dní na téma Využití prostoru Prahy 3. Seznámili se tak s takovými pojmy jako je genius loci, brownfield či greenfield. Navštívili nákladové nádraží Žižkov a vyprojektovali návrhy jeho revitalizace. Realizaci projektových dní předcházelo proškolení zúčastněných pedagogů. Výstupy z  projektových dní byly uloženy do jednotlivých „elektronických kapes“ webových stránek projektu. Lze se s nimi seznámit zde.

Přidáno 29. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018