Výzva k předložení nabídek do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zprostředkování poradenství a služeb projektu POČÍTÁME
S VODOU
. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 23.4.2014 ve 12 hodin (poštou s datem podání nejpozději 18. 4. 2014).

Více informací naleznete v zadávací dokumentaci.

Přidáno 11. 4. 2014

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018