Chcete přestat plýtvat pitnou vodou, jejímž nedostatkem trpí značná část světa?

Chcete přispět k ochraně proti povodním, extrémním suchům, vichřicím a dalším živelným pohromám?

Chcete využívat dešťovou vodu, která nezasoluje půdu nebo nezanáší potrubí a spotřebiče vodním kamenem?

S těmito a dalšími otázkami Vám pomohou naši poradci, kteří působí po celé republice. Navrhnou Vám řešení přímo dle Vašich potřeb a možností a i pak Vám budou pomáhat s řešením případných těžkostí a dalších dotazů. Pokud máte zájem o dlouhodobé a případně i krátkodobé poradenství, nebo se chcete jen blíže informovat o projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz.

Několik stručných rad na toto téma naleznete v našem informačním letáku.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small

Přidáno 10. 6. 2010

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018