V podzimních měsících jsme ve spolupráci se ZŠ Sázavská pilotně zrealizovali projekt „Voda jako mikroklimatický faktor na Praze 2 aneb Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“, který byl financován MČ Praha 2. Projekt se skládal ze 4 projektových dní, které absolvovalo 25 žáků 9. třídy.

V prvním bloku se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém bloku mapovali současný stav vody na Praze 2, ve třetím pak navštívili Žižkovský vysílač a poznávali význam vody ve městě a důležitost zadržování dešťové vody. V posledním bloku se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci lokalit na Praze 2 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt zde.

Přidáno 2. 3. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018