Projekt je zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou (dále HDV) a na ekologizaci provozu školy v téže tematické oblasti. Součástí projektu je realizace praktického opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku.logo_vodni_skola

Moderní formy výuky: prožitková výuka, projektová výuka, badatelsky orientovaná výuka, lokální výuka a výuka mimo učebnu, zejména terénní výuka, metody kritického myšlení.

Průběh projektu:

4. výukové moduly + 5. výukový modul

Každá třída 2. stupně absolvuje jeden z níže uvedených modulů. Každý modul se skládá z terénního programu, výukového programu EKC Koniklec a z domácí práce. Na vyžádání Vám poskytneme metodiky k ekologickým výukovým programům, které jsou součástí jednotlivých modulů.

6. ročník: 1. modul s tématem „Voda ve světě“

7. ročník: 2. modul zaměřený na téma „Voda v krajině“

8. ročník: 3. modul, zabývající se „Vodou ve městě“

9. ročník: 4. modul s názvem „Voda v domácnosti“

Realizace 5. výukového modulu „Voda ve škole“, který bude realizovat skupina vybraných žáků, kteří absolvovali některý z tematických modulů 1 – 4 a kteří projevili o danou problematiku zájem. Předpoklad je 1-3 žáci z každé třídy, tak vznikne tzv. tým odborníků, který formou projektové výuky vytvoří 1-3 návrhy pro opatření v oblasti úspor pitné vody a HDV v interiéru či exteriéru školy.

Návrhy budou předloženy vedení školy a vybraný návrh bude realizován.

V této fázi počítáme s aktivním zapojením pedagogického sboru školy. Samozřejmostí je podpora pracovníků Ekocentra Koniklec.

Po realizaci daného opatření získá škola od Ekocentra Koniklec certifikát s titulem „Vodní škola“.

Máte zájem o realizaci projektu Vodní škola na Vaší škole? Neváhejte nás kontaktovat! Nabídneme Vám několik možností realizace projektu. 


Kontakt na koordinátora projektu:
Mgr. Tereza Součková
e-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 774 497 378


Realizace projektu Vodní škola v roce 2017

Aktuálně z realizace v roce 2017/2018


Realizace projektu Vodní škola v roce 2016

Ohlednutí za projektem v roce 2016/2017


Realizace projektu Vodní škola v roce 2015

Ohlédnutí za projektem v roce 2015/2016


Realizace projektu Vodní škola v roce 2014

pdf-icon (1)

Realizace 2014, ZŠ Jeseniova

Certifikát ZŠ Jeseniova s titulem „Vodní škola“

Ukázka certifikátu pro žáky účastnící se 5. výukového modulu


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Hlavním městem Praha. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přidáno 24. 11. 2014

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018