IMG_20150609_091418Letošního ročníku projektu Vodní škola se účastní ZŠ Špitálská z Prahy 9 a FZŠ Umělecká z Prahy 7. Obě školy úspěšně absolvovaly výukové moduly 1 – 4 (terénní exkurzi i vnitřní výukový program o vodě pro všechny třídy 2. stupně). Následovaly schůzky skupin odborníků, kteří byli vybráni z řad žáků účastnících se projektu, a během těchto schůzek byla na každé škole vyhlášena anketa, ve které se hlasovalo o opatření na úsporu pitné vody či hospodaření s vodou dešťovou (HDV), které se bude na školách instalovat.

Na ZŠ Špitálská vyhrálo opatření na HDV – oprava starého okapu, umístění sudu na dešťovou vodu a velkých truhlíků s rostlinami na vybetonovanou terasu. Tímto se dešťová voda zužitkuje, neodteče kanálem pryč, zůstane tedy v daném regionu a zapojí se do malého vodního cyklu.

Na FZŠ Umělecká se budou instalovat spořiče vody na fotobuňku, které na toaletách ve škole zabrání plýtvání vody při mytí rukou. Škola tak může ušetřit až 70 % pitné vody.

Po instalaci opatření obdrží obě školy certifikát s titulem „Vodní škola“.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přidáno 16. 11. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018