I ve školním roce 2016/2017 proběhl projekt Ekocentra Koniklec Vodní škola. Projektu se zúčastnily dvě školy a to ZŠ Jana Wericha z Prahy 6 a ZŠ Chvaly z Prahy 20. Pojďme se společně podívat na průběh projektu, který proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Úvodní školení pedagogů

skoleni_pedagogu_janawerichaPrvním krokem projektu bylo proškolení pedagogů ve vodní tématice. Školení pedagogů na obou školách proběhlo hned z kraje září 2016 v přípravném týdnu pro učitele. Školení vedl náš zkušený lektor Mgr. Milan Chroust, který též přednášel na semináři Letní škola KUS v ZO ČSOP Veronica v Hostětíně na téma Hospodaření s dešťovou vodou. Nejprve se učitelé dozvěděli podrobnosti o projektu, jeho průběh a cíle a pak se zaměřili na změny vodního režimu v krajině a ve městech, na globální změny klimatu a na to, jakým způsobem tyto změny zmírnit. Prezentaci použitá na školení na obou školách je ke stažení zde.

Výukové moduly

Od září až do prosince 2016 probíhaly na ZŠ Jana Wericha a na ZŠ Chvaly jednotlivé výukové moduly. Pro žáky jsme připravili tato témata:  Voda ve světě, Voda v krajině, Voda ve městě, Voda v domácnosti a Voda ve škole. V rámci každého modulu absolvovali žáci terénní exkurzi a vnitřní výukový program.

Terénní exkurze

Šesté třídy v rámci modulu Voda a svět navštívily Muzeum pražského vodárenství, které se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody Podolí v Praze 4. Exkurzi měli žáci i s výkladem, který připravili zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací.

Sedmé třídy v rámci modulu Voda a krajina navštívily zajímavou lokalitu PP Komořanské a modřanské tůně a absolvovaly zde terénní ekologický výukový program pod vedením lektorek Ekocentra Koniklec. Součástí terénního programu je i odchyt vodních bezobratlých, které si tak děti mohou zblízka prohlédnout, zakreslí si je do pracovního listu a poté je pustí zpět do vody.

Osmé třídy v rámci modulu Voda a město absolvovaly terénní exkurzi Příklady dobré a špatné praxe v Praze, které pro ně pro účely projektu připravil Mgr. Milan Chroust. Žáci se v rámci exkurze podívali do okolí školy, kde jim pan Chroust ukázal různá konstrukční řešení hospodaření s vodou ve městě. Při každé exkurzi navštívili žáci i zelenou střechu, kterou si tak mohli zblízka prohlédnout a dozvěděli se o jejich významu a o tom, jak zelené střechy fungují.

Deváté třídy se v rámci modulu Voda a domácnost podívaly do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Tento nevšední zážitek nám zprostředkovaly Pražské vodovody a kanalizace a žáci si tak mohli prohlédnout, jak ČOV funguje a poslechnout si poutavý výklad pana Lorence a jeho kolegů.

Vnitřní výukové programy

Poté, co žáci 2. stupně obou do projektu zapojených škol absolvovali terénní exkurze, následovaly v rámci jednotlivých modulů i vnitřní ekologické výukové programy na téma voda.

Pro žáky šestých tříd jsme připravili program Voda a svět aneb Velká objevná plavba, při kterém se žáci vžili do role mořeplavců a řešili problémy s vodou na některých kontinentech.

Sedmé třídy absolvovaly program Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?, při kterém se dozvěděly, jak je možné předcházet povodním. Samy si i vyzkoušely modelaci ideální „vodní“ krajiny a různých krajinotvorných opatření.

Osmé třídy si v rámci programu Voda a město aneb Vodní architekti vyzkoušely různé pokusy – například měření rozdílů teplot na zahřáté trávě a asfaltu či propustnost různých druhů materiálů.

Devátým třídám jsme připravily program Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou, při kterém skupiny žáků tvořily „rodiny“, které se snažily svůj model domu uzpůsobit tak, aby šetrně hospodařil jak s pitnou tak dešťovou vodou, a zároveň se musely vejít do omezeného rozpočtu jako v reálném životě.

Modul 5 aneb Voda ve škole

Žáci obou škol dostali pracovní listy, dle kterých provedli na školách audit spotřeby vody. Ten se týkal mytí rukou na školních záchodcích, úklidu a zalévání rostlin, kapajících kohoutků a spotřeby vody ve školní jídelně. Žáci audit spotřeby vody svědomitě vypracovali a během setkání „vodních týmů“ s námi jeho výsledky zhodnotili. Díky těmto aktivitám vznikly návrhy na úsporu pitné vody na škole. Vedení obou škol vybralo to nejvhodnější opatření a to se pak na školách zrealizovalo.

Na ZŠ Jana Wericha byly nainstalovány nové perlátory a vodovodní baterie. 

Na ZŠ Chvaly byl nainstalován systém dvojího splachování na WC, který ušetří spoustu litrů vody při splachování.

Žáci i pedagogové obou škol tedy úspěšně prošli projektem a mohli získat certifikát s titulem Vodní škola, který jim byl ke konci školního roku předán.

Certifikát Vodní školy – ZŠ Jana Wericha

Certifikát Vodní školy – ZŠ Chvaly

Na fotografie výsledných opatření se můžete podívat níže!

 

Přidáno 30. 12. 2016

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018