RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, VKEGS,  OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 30 / 40

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá:leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci pochopí význam vody v krajině a v městském prostředí a souvislost mezi vodou, zelení a klimatem.

Anotace: Žáci si nejprve v kvízu zopakují, kde se všude na Zemi nachází voda, jak vypadá koloběh vody v přírodě a jak je narušován. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Druhá část navazuje na předchozí diskusi nad termosnímky Mostecka a Třeboňska. Program pokračuje názornou aktivitou, ve které se žáci seznámí s různými přírodními i umělými materiály a porovnají jejich retenční schopnost. Delší verze programu se věnuje problémům s vodou v městském prostředí. Žáci opět diskutují nad termosnímkem Prahy o úloze zeleně a vody ve městech. Sami si při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městech.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018