RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Anotace: Klíčovými tématy jsou koloběh vody v přírodě, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, spotřeba pitné vody a možnosti využití dešťové vody v domácnosti. Předškoláci pocítí sami potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkouší na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Programem děti provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018