RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, VKEGS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci získají přehled o problematice spojené s nedostatkem pitné vody a jejím znečišťování. Navrhnou řešení „globální vodní krize“.

Anotace: Žáci si v první hodině zopakují, kde se všude na Zemi nachází voda a proč je pro život tak důležitá. Při simulační hře na cestovatele si vyzkoušejí, jaké problémy přináší nedostatek pitné vody. Uvědomí si, že ne každá voda je pitná a získají informace o nemocech přenášených vodou. Poté se vžijí do role účastníků mezinárodního sněmu OSN o „Globální vodní krizi“ a v „expertních týmech“ prostřednictvím práce s textem, experimentu a dalších herních aktivit se seznamují se třemi případovými studiemi problémů s vodou (eutrofizace Brněnské přehrady, desertifikace ve střední Asii – Aralské jezero a ropná havárie v Mexickém zálivu). V delší verzi programu se žáci navíc seznámí s dalšími dvěma – třemi případovými studiemi (zaplavení Mikronésie z důvodu stoupání hladiny oceánu, nedostatek pitné vody v Etiopii, znečištění řek v ČR). Diskutují nad příčinami a důsledky těchto jevů a poté se zamyslí nad možnými řešeními daných problémů, které vypracují do podoby plakátů a vzájemně si je prezentují.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018