RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci získají přehled o problematice spojené s nedostatkem pitné vody a jejím znečišťováním. Navrhnou řešení „globální vodní krize“.

Anotace: Žáci si v první hodině zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a proč je pro život tak důležitá. Při simulační hře na cestovatele si vyzkoušejí , jaké problémy přináší nedostatek pitné vody. Uvědomí si , že ne každá voda je pitná a získají informace o nemocech přenášených vodou. Poté se vžijí do role účastníků mezinárodního sněmu OSN o  „Globální vodní krizi“  a v „expertních týmech“  prostřednictvím práce s textem (metodou I.N.S.E.R.T.), experimentu a dalších herních aktivit se seznamují se třemi případovými studiemi problémů s vodou (eutrofizace Brněnské přehrady , desertifikace ve střední Asii – Aralské jezero a ropná havárie v Mexickém zálivu). V delší verzi programu se žáci navíc seznámí s dalšími dvěma – třemi případovými studiemi (zaplavení Mikronésie z důvodu stoupání hladiny oceánu, nedostatek pitné vody v Etiopii, znečištěni řek v ČR ). Diskutují nad příčinami a důsledky těchto jevů a poté se zamyslí nad možnými řešeními daných problémů, které vypracují do podoby plakátů a vzájemně si je prezentují.

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018