RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), MJA, OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Matematické vzdělání, Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci pochopí význam vody v krajině a v městském prostředí a souvislost mezi vodou, zelení a klimatem.

Anotace: Žáci si nejprve v kvízu zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a jak vypadá koloběh vody v přírodě. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace  a sluneční energie. Druhá část navazuje na předchozí diskusi nad termosnímky z Mostecka a Třeboňska. Program pokračuje názornou aktivitou, ve které se žáci seznámí s různými přírodními i umělými materiály a porovnají jejich retenční schopnost. Dozvědí se, jak člověk reguluje vodní toky a narušuje koloběh vody v přírodě. Delší verze programu se věnuje problémům s vodou v městském prostředí. Žáci opět diskutují nad termosnímkem Prahy o úloze zeleně a vody ve městě. Sami si při skupinové práci vyzkouší, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městech.

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018