Ačkoli v lednu panuje zima, studenti Střední odborné školy stavební a zahradnické z Prahy 9 –Jarov nelenili a v hojném počtu vyrazili do sběrného dvora. Pod vedením pana učitele Hluštíka si studenti učňovských oborů truhlář, zedník, klempíř a dalších prohlédli sběrný dvůr, třídičku papíru a centrum recyklace elektroniky. Každou exkurzi navštívilo 149 žáků z 6 různých tříd. Nejvíce zaujala linka na demontáž televizorů a jejich následná příprava k recyklaci.

Studenti dalších škol zamířili do Zařízení na energetické zpracování odpadů Pražských služeb (bývalé spalovny Malešice). Jednoduchý nápad – kde se spaluje, tam bude teplo. ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4 vyslala 17 žáků 5. a 6. ročníků,  ŽŠ Mendíků, Praha 4 vyslala oba 8. ročníky – celkem 36 žáků a ZŠ Na Beránku, Praha 12 vyslala 20 žáků z 8. a 9. ročníků.

Za období září 2011 – únor 2012 se uskutečnilo celkem 105 exkurzí pro 1.900 žáků.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Přidáno 11. 3. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018