Žáci  tříd 9.A a 9.B se zapojili před koncem školního roku 2012/2013 do projektu Voda, my a Praha 3. Absolvovali tak 4 projektové dny: 1. Co si voda pamatuje? 2. Voda dnes a zítra, 3. Voda a její význam ve městě a 4. Vraťme vodu zpět – územní plánování. V tomto projektu získali žáci prostřednictvím exkurze do Podolské vodárny a řady terénních aktivit v městské části, ve které sídlí jejich škola, řadu znalostí a dovedností o tom, jak a proč šetřit pitnou vodou, jak využívat místo ní dešťovou vodou a jak hospodařit s vodou šetrně k životnímu prostředí doma, v krajině i ve městě. Žáci pracovali v týmech, ve kterých zastávali různé role, a rozvinuli tak své osobnostní a sociální kompetence. Výstupy z projektu budou k prohlédnutí na webových stránkách Města do kapsy v prosinci 2013. Projekt vznikl za finanční podpory MČ Praha 3.

Přidáno 14. 10. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018