foto 2

Dobrovolníci z České pojišťovny

V dubnu 2013 jsme se zúčastnili mezinárodní kampaně Clean Up The World!. 19.4. 2013 skupina devíti dobrovolníků z České podnikatelské pojišťovny zbavovala odpadků Modřanskou rokli a podílela se též na opravě naučné stezky v Modřanské rokli a na Kamýku. Odpoledne se chopili díla také myslivci z Lesů hl. města Prahy, kteří poté zařídili odvoz všech odpadků.  Na akci se významně podílela základní škola Na Beránku, kde žáci i učitelé s velkou vervou uklízeli okolí jejich školy. Všem zúčastněným velice děkujeme a doufáme, že za rok bude méně, co sbírat.

foto 3

Žáci ZŠ Na Beránku

Přidáno 24. 5. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018