RVP ZV: ČSJ, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Navíc se prostřednictvím hmatové aktivity dozvědí, podle čeho lze poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejhojnějších lesních zvířat. Na závěr ve skupinách složí puzzle různých lesních piktogramů a zopakují si tak, jak se v lese mají chovat. Z programu si odnesou omalovánky stop lesní zvěře.

Přidáno 1. 9. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018