RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Balkán / pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci porozumí tomu, jaký je význam sadu v městském prostředí, co je to sukcese a posílí své schopnosti vnímat přírodu všemi smysly.

Anotace: Tento opuštěný třešňový sad se nachází na pomezí Prahy 3 a 9. Lokalita již dávno přestala sloužit svému původnímu účelu, je ponechána vlastnímu vývoji a není nikterak udržována. Nachází se zde už převážně neplodící stromy a pozůstatky drobných zahrádek, kde lze nalézt druhy typické pro lidmi udržované pozemky. Pomocí těchto antropogenních „reliktů“ je možno žákům vysvětlit a ukázat sukcesi (přirozený vývoj).  Zároveň lze diskutovat o problému, jakou pozici sady a vinice zaujímaly dříve a jakou dnes. Program je veden především pomocí smyslových her, kde žáci samostatně i ve skupině poznávají, co ve starém sadu žije a roste a jaké vlivy na něj z okolí působí.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018