RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, ČSP, MJA, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.)

Cena: 30 / 40

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá:březen – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci si uvědomí, jak mohou sami svým chováním ovlivnit stav životního prostředí. Seznámí se se základními principy ekologicky šetrného spotřebitelského chování.

Anotace: Formou simulační hry a následné diskuse se žáci seznámí se základními principy spotřebitelského chování. Rozdělí se na různé „typy“ lidí a pokusí se zařídit si domácnost podle svého charakteru a následně reflektovat, co je a není ekologicky šetrné. Nahlížejí problematiku i z ekonomické stránky, dozvědí se, jak hospodařit s vodou, elektřinou a teplem. Zamyslí se nad přepravováním po městě, ale i nad transportem na velké vzdálenosti. Žáci získají povědomí o tom, jak mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí. Mohou poté nabyté znalosti přenést do svých rodin a domácností. Delší verze programu je obohacena o promítání tematického videa o balené vodě a způsobech čištění odpadní vody.


Obrázky:

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018