Služby

NABÍDKA SLUŽEB EKOCENTRA KONIKLEC

 

 
Zvýšíme biodiverzitu Vašeho firemního či soukromého pozemku! Trendem posledních let je tzv. ozelenění nejen firemního okolí. Nedílnou součástí tohoto směru je i zvyšování biodiverzity (druhové rozmanitosti).Přilákáme na váš pozemek opylovače a postavíme jim hmyzí hotel. Hmyzímu hotelu nesmí chybět „restaurace“ a proto pomůžeme i s výsadbou nektaronosných bylin či květnaté louky. Pro zajímavé druhy brouků živicích se mrtvým dřevem vystavíme broukoviště. Pro ptáky (od malých pěvců až po sovy či poštolky) vyrobíme a pověsíme ptačí budky. Aby měli ptáci i hojnost potravy, poradíme s výsadbou jedlých keřů a na zimu nainstalujeme krmítko pro ptáky. Pro dodržování pitného režimu nejen pro ptáky pomůžeme s instalací pítek a koupátek, případně pomůžeme s výstavbou jezírka, kam se rádi uchýlí i obojživelníci a voda přiláká i drobné savce. Pro ještěrky a jiné plazy postavíme skalku či zídku. Pro netopýry zajistíme netopýrovníky – budky, ve kterých se mohou rozmnožovat nebo zimovat.
SÁZENÍ BYLIN A KVĚTIN


HMYZÍ HOTEL


NETOPÝROVNÍK


Zajistíme facilitaci a mentální mapy. Zabezpečíme hladký průběh celého procesu od prvního setkání zainteresovaných účastníků, sestavení a vyhodnocení anket až po umístění schválených prvků. Ozeleníme venkovní prostory, navrhneme vhodná řešení a vše zrealizujeme. Více informací v článku.


Chcete zjistit, jaký je stav Vašeho pozemku z hlediska biodiverzity? Prohlédneme Váš areál a zhodnotíme ekologická rizika a rozmanitost druhů, které se v místě nacházejí. Navrhneme a nainstalujeme opatření na zvýšení ochrany a zlepšení biodiverzity.
   
  
Pro zástupce veřejné správy, podnikatele i soukromníky uspořádáme odborný seminář Hospodaření s dešťovou vodou. Náplní semináře je platná legislativa, technické normy systému HDV, ukázky reálných příkladů z ČR a zahraničí, představení dlouhodobě udržitelného řešení srážkových vod ve vašem městě. Nedílnou součástí semináře je občerstvení i naše odborná publikace
„Hospodaření s dešťovou vodou v ČR“ pro každého účastníka. Podklady pro účastníky zajistíme v tištěné i elektronické podobě. Semináře pro Vás uspořádáme za předpokladu min. 5 účastníků. Téma semináře lze dle individuálních přání upravit. 
  
Na klíč pro městské části i firmy uspořádáme celodenní akci pro děti (např. Den Země). Připravíme zajímavé ekohry na stánku během Vaší události pro všechny věkové kategorie. Jsme schopni představit účastníkům oblasti ze života živočichů a rostlin, ekosystémů, vodní témata, třídění odpadu, globální problémy Země či současné problémy s invazními druhy. Veškerý program zajistí naši zkušení lektoři environmentální výchovy.
   
  
Mají Vaši zaměstnanci dobrodružnou povahu? V chalupě z 18. století bez obvyklého komfortu, zato v krásné přírodě, si vyzkouší utlouct máslo, upéct housky ve staré peci, připraví bramborové placky, vyrobit provaz či upříst vlnu z česance. V domě zaniklých řemesel pro Vás zajistíme ubytování, stravu i kvalitní a zábavný program na míru. Kapacita je max. 15 lidí.

Poslední aktualizace: 29. 1. 2018