V rámci projektu Ekoporadna Praha realizovaného za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy uspořádaly Ekocentrum Koniklec a Agentura Koniklec, o. s. dne 28. 11. 2011 odborný seminář s názvem „ZELEŇ V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ – VYBRANÁ TÉMATA“. Seminář se konal v zasedací místnosti č. 201 Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. Seminář byl zaměřen na jedno z nejvíce diskutovaných a řešených témat týkajících se životního prostředí v urbanizovaném prostoru. Proto se také zaměřoval zejména na pracovníky úřadů městských částí, ale byl otevřen i nejrůznějším občanským sdružením a dalším zájemcům o podrobnější informace o výsadbě a péči o zeleň.

Během října 2010 proběhla telefonická a e-mailová anketa mezi účastníky loňských arboristických seminářů pořádaných OOP MHMP ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Díky anketě byla vytipována nejžádanější témata a také vybrán vhodný lektor. Tímto lektorem byl profesionální arborista a zahradník Ladislav Kejha, člen Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

O účast na semináři byl velký zájem. Zasedací místnost byla téměř zaplněna 35 účastníky. Ti se aktivně zapojili do diskuse na témata volby vhodných druhů pro výsadbu, následné péče o výsadby a problematiku specifické ochrany stromů ve městech (rekonstrukce, stavební činnost, inženýrské sítě).  Uvedená témata tvořila jádro takřka čtyřhodinové přednášky a diskuse. Mimořádná pozornost byla věnována indikátorům vitality a perspektivy stromů po výsadbě, návodům, jak poznat správně a nesprávně provedené výsadby a zabránit finančním škodám způsobeným špatnými postupy. Během přednášky se posluchači dozvěděli užitečné tipy a seznámili se také s novými technologiemi šetřícími dřeviny během stavebních prací.

Mimořádným přínosem semináře byla vzájemná výměna zkušeností a informací mezi jeho účastníky. Patrný byl i zájem občanských sdružení o problematiku, jejichž zástupci fundovaně a aktivně do debaty vstupovali.

Během osobních rozhovorů na závěr semináře jej účastníci hodnotili jako mimořádně přínosný a navrhovali častější opakování podobných vzdělávacích a poradenských akcí.

Zaznamenal: Mirek Lupač


Obrázky:

Přidáno 14. 1. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018