Ve čtvrtek 19. 4. proběhl seminář „Hospodaření s dešťovou vodou – nový systém odvodnění urbanizovaných území“, který jsme pořádali v rámci projektu Ekoporadny Praha za finanční podpory Hlavního města Prahy.

Do přednáškového sálu v budově MHMP v Jungmannově ulici dorazilo více než 40 účastníků z řad úředníků MHMP, pražských městských částí ale i například studentů. Přednášel projektant pan Ing. Jiří Vítek z Brna, který se problematikou hospodaření s dešťovou vodou dlouhodobě zabývá a tak mohl kromě teoretického výkladu včetně rozboru související legislativy připojit řadu komentovaných příkladů dobré praxe. Přednáška se neobešla ani bez rozboru špatných realizací, které bohužel nejsou v ČR ojedinělé.


Přidáno 7. 5. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018