Na Praze 3 byl proveden v roce 2010 sběr listí celkem v 26 vnitroblocích (ve většině z nich opakovaně. Celkem bylo odstraněno 370 pytlů napadeného listí. Na Praze 2 jsme v roce 2011 prováděli sběr listí v 17 vnitroblocích. Na území této městské části jsme odstranili 143 pytlů napadeného listí.
Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 513 pytlů napadeného listí ve 43 vnitroblocích.
V některých vnitroblocích navíc sběr listí provádějí s naší podporou (poradenství, dodání papírových pytlů) samotní občané, takže fakticky je počet těchto zásahů vyšší.
Děkujeme Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části Praha 3 za podporu ochrany jírovců, občanům za zájem a úsilí, které boji s klíněnkou věnují a dobrovolníkům za veškerou pomoc. 

Dobrovolníci nám pomáhali vydatně. Děkujeme jim i fóru dárců, které pomoc většiny z nich zprostředkovalo. 

Přidáno 6. 12. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018