Projekt rozvíjí oblast Násirova náměstí v Praze 12 jako plochy zeleně s potenciálem rekreační a výchovně-naučné funkce, kdy došlo k vytvoření příjemného odpočinkového místa a prostoru pro setkávání zdejších obyvatel. V roce 2013 proběhlo pomologické mapování a přípravné práce na pozemku, bylo provedeno setkání s občany a partnery v rámci workshopu na ZŠ Na Beránku s ochutnávkou plodů a výběrem odrůd jabloní pro výsadbu. Celkem bylo v roce 2014 vysázeno čtrnáct výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční dřevěné lavičky. Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Hlavní město Praha a ZŠ Na Beránku.

Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014. Projekt je realizován za účasti veřejnosti a ve spolupráci s partnery projektu, kterými jsou MČ Praha 12, Hlavní město Praha a ZŠ Na Beránku.

Přidáno 4. 2. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018