Terénní základna Vidim

Venkovský dům č.p. 78  se nachází v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko v obci Dolní Vidim. Krajinná oblast Kokořínsko má rozlohu 265 km2 a na celé této ploše se vyskytují různé pískovcové útvary. Jádrem oblasti je Kokořínský důl, nad nímž se tyčí pěkně zachovalý hrad Kokořín. Obec Dolní Vidim je vzdálena asi 15 km od Mělníka. Lidovou architekturu zastupují roubené a hrázděné domy. Z nejbližších výletních míst doporučujeme také trasu po modré turistické značce na Dobřeň a soutěskami zpět. V zimě je okolí ideální pro středně pokročilé a pokročilé běžkaře, V hlubokých soutěskách sníh vydrží velmi dlouho. Nakoupit se dá v obchůdku kombinovaném s hospodou v cca 1 km vzdálené obci Horní Vidim, V minulých letech prošla chalupa nemalými úpravami, které zvýšily standard ubytování.

Dům je zachován ve stylu venkovské usedlosti z druhé poloviny 18.
století. Kromě původních technologií a materiálů na samotné chalupě, uvidíte také ukázky hliněných omítek a podlah, cihelné dlažby, povalové stropy, původní svlakové dveře, dobová okna se šambránou, kamenné žlaby a podobně, z tohoto důvodu je v domě zvýšená prašnost, někdy se vyskytne pavučina či do domu zavítá myš. Nenajdete zde mnoho elektrických spotřebičů a dalších předmětů moderní civilizace. Vaří se na kamnech, lednice není k dispozici (potraviny se uchovávají v chladné kuchyni v místníku nebo v přilehlém sklípku). Do domu se
vstupuje síní. Srdcem domu jsou kachlová kamna se sporákem a lůžkem ve světnici. Světnice slouží jako prostor pro shromažďování a společný program. Vaření je možné na kuchyňských kamnech v kuchyni. Kuchyně je plně vybavena nádobím pro větší skupiny. Voda je do domu přivedena obecním vodovodem. Mimo zimní období je k dispozici sprchový kout, celoročně pak splachovací WC s vyústěním do žumpy (v zimě se WC splachuje zalitím kýblem vody). V nadzemním podlaží jsou místnosti (jedná velká světnice a jedna malá komora) pro klidný pobyt a spaní na matracích ve vlastním spacím pytli. Na půdě a v jedné male komoře v patře je sklad materiálu a tyto prostory nejsou přístupné. V interiéru jsou rozmístěny dobové selské předměty, nábytek a naučné tabule s audiozáznamem – expozice skanzenu. Na pozemku je provozována pastva ovcí a najdete zde i zákoutí pro posezení u ohně.

Kalendář rezervací


Fotogalerie:

Ekologické výukové programy:

Ekocentrum Koniklec díky finanční podpoře MŽP rozšířilo svou nabídku ekologických výukových programů i pro Středočeský a Liberecký kraj. V současné době nabízíme vnitřní programy pro MŠ a ZŠ na Mělnicku a okolí a terénní programy pro žáky základních a středních škol z Prahy, Středočeského a Libereckého kraje.

Vnitřní programy se uskutečňují v prostorách školy, která si program objednává, nebo v prostorách naší terénní základny Dům zaniklých řemesel v Dolní Vidimi na Kokořínsku. Terénní programy probíhají přímo v přírodních lokalitách. Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení.

Více informací naleznete v sekci Ekologické výukové programy na Mělnicku a okolí. Více »

Hrad Kokořín

Kokořínsko

Oblast České křídové tabule s ojedinělým geomorfologickým reliéfem z kvádrových pískovců. Základní rysy reliéfu určují vztah dvou hlavních skupin povrchových tvarů: plošin a často hluboce zahloubených několikapatrových údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města. Selektivním zvětráváním vznikly skalní věže a četné mezo- a mikrotvary takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti České republiky. Nejznámější jsou ‚skalní pokličky‘, na hrubozrnném pískovci tzv. voštiny.Výše uvedené charakteristické rysy oblasti, spolu s klimatickým působením sousedícího teplého Polabí, vytváří pestré podmínky. Důsledkem je výskyt rostlinných druhů v rozsahu od teplomilných (na zbytcích skalních stepí) po chladnomilné (v inverzních polohách). V mokřadních biotopech se nachází druhy živočichů i rostlin zapsaných v Červeném seznamu. Celých 72% plochy lesních porostů je tvořeno dřevinami přirozené druhové skladby. Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost aojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní architektury.

Vidim

Horní VidimJméno Vidim je zapsáno prvně roku 1294. Počátkem 14. století zde stála tvrz, ale v 17. století došlo po vzbouření poddaných k požáru, při kterém byla tvrz vypálena a i téměř celá obec lehla popelem. Do dnešních dnů zde stojí krásný zámek s parkem, který má na zahradní brance datován svůj vznik do r. 1696, ovšem pozdě barokní styl svědčí spíše o jeho vystavění až v druhé polovině 18. století. Od 50. let 20. století je zámek využíván jako domov pro seniory.

Aktivity v okolí

Okolí DZŘ vybízí k nejrůznějším aktivitám. Okolo chalupy vede několik turistických tras a je možno udělat si několik delších či kratších výletů po okolí, nicméně s pohostinstvím na svých cestách moc nepočítejte, doby, kdy v každé vesničce byla hospoda, dávno pominuly. To cyklisté budou mít na svých cestách více štěstí a na nějakou tu „občerstvovnu“ v širším okolí jistě narazí. Jen musí mít na paměti, že zdejší krajina je značně zvlněná a po cestě tam i zpět budou muset zdolat nějaký ten kopeček. Nejste-li vyznavačem pěší ani cykloturistiky, můžete si pohodové dny u chalupy zpříjemnit houbařením nebo třeba sběrem borůvek, nebo jen tak lenošit :-). Kdo má rád koupání, bude se za ním muset vydat trochu dál. Doporučujeme návštěvu art dekových městských lázní ve Mšeně nebo rybníka v Harasově.

Kokořínsko je doslova prošpikované turistickými cíli. Ať už jde o přírodní útvary nebo kulturní památky. Vybíráme pár cílů:
Vrch Nedvězí – je vzdálený zhruba 5,5 km po žluté turistické značce, vysoký 458 m a na vrcholu budete mít 360° výhled do dalekého kraje.
Opevnění – vydáte-li se 5 km po modré značce naleznete husté opevnění z dob ……….
Kokořínské pokličky – neminete, vydáte-li se po modré značce, tentokrát na druhou stranu, jsou 7 km vzdálené. Kokořínské pokličky jsou v Kokořínském dole, který lze považovat za tepnu zdejší oblasti, kde se nachází spousta restaurací a hrad Kokořín osobně.
Hrad Houska je vzdálený 12 km. Jedná se o raně gotický hrad přestavený v novorenesančním slohu. Pod Houskou je prý ukryta brána do pekla.
Více »

Rezervace pobytu v Domě zaniklých řemesel Vidim:

 • Podívejte se na kalendář rezervací, zda je Vámi zvolený termín volný. • Důkladně si přečtěte Provozní řád.
 • Pobyt si předběžně rezervujte na mailu hynek.jebavy@ekocentrumkoniklec.cz (případné dotazy tel. 777 156 537), předběžná rezervace je platná 7 dní.
 • Pošlete vyplněnou Objednávka ubytování (raději mailem, event. poštou).
 • Do 14 dnů uhraďte ve prospěch našeho bankovního účtu zálohu ve výši 50 % předpokládané částky za pobyt (viz Ceník ubytování). Rezervaci máte právo zrušit písemně mailem 30 dnů před začátkem pobytu bez stornopoplatku, zaplacená záloha Vám bude vrácena. Při stornování pobytu ve lhůtě kratší než 30 dnů se uhrazená záloha nevrací.
 • Po připsání zálohy na náš účet se stane objednávka závaznou.

Ceník ubytování:

Období: 2.1. – 26.12.2018

 • Víkendový pobyt (pá-ne nebo so-ne): 3 000 Kč
 • Prodloužený víkend/svátky (Velikonoce, květnové svátky, podzimní prázdniny, Vánoce – 3 noci): 4 500 Kč
 • Pobyt mimo víkend (út-čt): 1 200 Kč/noc
 • Týdenní pobyt (7 nocí): 6 500 Kč
 • Poznámka: V období prázdnin jsou preferovány nejméně týdenní pobyty.

 Období: 27.12.2017 – 1.1.2019 (Silvestr)

 • Jednotný poplatek: 15 000 Kč

Ke každému pobytu bez ohledu na jeho délku se účtuje příplatek 500 Kč za služby správce při ubytování (pomoc na místě, návštěva při zahájení a ukončení pobytu).

Dům je určen pro pobyty skupin do 15 osob (v případě dětského pobytu cca do 20). Pes na pobytu je zdarma. K topení jsou určena kamna na dřevo, při použití přímotopů bude nutné hradit navíc spotřebovanou elektrickou energii, v rámci pobytu je limit spotřeby na ohřev teplé vody a svícení 10 kWh/noc, spotřeba nad tento limit bude účtována ve výši 6 Kč/KWh dle aktuálního sazebníku dodavatele energie. Klademe důraz na šetření vodou, limit na spotřebu vody je stanoven na 2 m3/noc a toto množství dlouhodobě splňuje naprostá většina pobytů o deklarovaném maximálním počtu osob, při vyšší spotřebě bude navíc k ceně ubytování účtováno 55 Kč/m3.

 Při objednávce pobytu je nutné uhradit do 7 dnů od předběžné rezervace termínu zálohu 50 procent předpokládané částky. V případě odhlášení déle než 30 dní před začátkem pobytu se neúčtuje stornopoplatek a platba bude vrácena v plné výši. Při pozdějším odhlášení se uhrazená záloha nevrací.


 Bankovní údaje pro platbu ubytování:

Číslo účtu: 2300227935/2010 Peněžní ústav: Fio banka, V Celnici 1028/10 (Millennium Plaza), 117 21, Praha 1


Ke stažení

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018