Vrch svatého Kříže

5Také v letošním roce jsme společně s dobrovolníky provedli opravu naučných tabulí na Vrchu svatého Kříže. Bohužel jsou tyto tabule častým objektem řádění vandalů. Bylo tedy potřeba smýt z tabulí graffiti a obrousit a natřít jejich stojny. Letos nám dokonce vandalové jednu naučnou tabuli i se stojnou ukradli. Pořídili jsme tedy novou, aby si návštěvníci tohoto krásného odpočinkového místa mohli opět připomenout zajímavosti o Parukářce. Zároveň nám byla odcizena tabule s panoramatickým pohledem na Prahu. Začátkem října jsme tedy i tuto tabuli znovu nainstalovali. Nyní si každý, kdo zdolá vrchol Vrchu svatého Kříže, bude moci připomenout, jaké dominanty Prahy z tohoto vrchu vidí. Chtěli bychom tímto poděkovat dobrovolníkům z České spořitelny, kteří nám při obnově naučné stezky pomohli. Zároveň doufáme, že nám nové naučné tabule dlouho vydrží. Díky nim se každý návštěvník bude moci obohatit o zajímavosti z historie vrchu a života na Parukářce, dozvědět se více o funkci zeleně ve městě či se kochat malovaným panoramatem Prahy.

V letošním roce jsme pro vás nainstalovali další naučnou tabuli na Vrchu sv. Kříže. Tato tabule se zabývá zelení ve městě a můžete zde  nalézt informace o tom, jak je zeleň ve městě prospěšná (například tím, že pomáhá snižovat teplotu v jeho ulicích).

tabule_krizek

I v letošním roce jsme prováděli údržbu naučné stezky na Vrchu svatého Kříže, která je bohužel díky aktivitě vandalů potřebná každý rok.

V rámci údržby naučné stezky na Vrchu sv. Kříže byly všechny tři naučné tabule v průběhu roku dvakrát umyty od vandalských zásahů fixy a spreji. Z projevů vandalismu se nyní více setkáváme s poškozením tabule spreji, než přímo s její fyzickou likvidací. Díky rekonstrukci může nyní celá naučná stezka opět plnit svůj účel, tedy informovat návštěvníky parku.

Tabule se vždy snažíme čistit okamžitě, jakmile se dozvíme o jejich poškození. Neodrazují tak svým poničeným vzhledem návštěvníky. Naopak nepodporují vandaly v jejich dalším poškozování. Děkujeme Městské části Praha 3, že nám tuto péči umožňuje, návštěvníci parku to jistě ocení. V následujících letech budeme pokračovat v drobné údržbě.


Před:

Po:

V rámci údržby naučné stezky na Vrchu sv. Kříže byly všechny tři naučné tabule v průběhu roku  několikrát umyty od vandalských zásahů fixy a spreji . Rámy a stojany byly ošetřeny ochranným nátěrem hnědé barvy. V letošním roce byla opět nutná významná rekonstrukce tabule u Kapslovny, kde se musel vyměnit celý úchytný rámeček. Z projevů vandalismu se nyní více setkáváme s poškozením tabule spreji, než přímo s její fyzickou likvidací. Díky rekonstrukci může nyní celá naučná stezka opět plnit svůj účel, tedy informovat návštěvníky parku.

Tabule se vždy snažíme čistit okamžitě, jakmile se dozvíme o jejich poškození. Neodrazují tak svým poničeným vzhledem návštěvníky. Naopak nepodporují vandaly v jejich dalším poškozování. Děkujeme Městské části Praha 3, že nám tuto péči umožňuje, návštěvníci parku to jistě ocení.

V nejbližší době bude nutné 1-2 tabule znovu vytisknout a vyměnit, protože jsou již častým mytím značně opotřebené.

Více »

Tato historicky i přírodně významná lokalita se nachází v těsné blízkosti našeho bývalého sídla, proto jsme již od roku 2002 připravovali ve spolupráci s řadou místních osobností, nejen z řad Klubu přátel Žižkova, materiály pro naučnou stezku. Ta byla slavnostně otevřena dne 19. října 2004 od 16 hodin.

Projekt finančně podpořila Městská část Praha 3. Naučné stezka je věnována Jiřině Polanecké, předsedkyni Klubu přátel Žižkova, za její významný osobní příklad zdravého žižkovského patriotismu – za její práci při hledání, nalézání a potvrzování identity Žižkova, a RNDr. Věře Toběrné, za zásluhy v ochraně přírody a za dlouholeté vedení komise životního prostředí na naší městské části. Obě dámy se také aktivně podílely na tvorbě naučné stezky. V rámci slavnostní akce proběhla také vycházka s výkladem místních zajímavostí a návštěva podzemních krytů Bezovka.

Ve velmi atraktivní lokalitě známého žižkovského kopce naučná stezka již dlouho chyběla. Dvě tabule, které jsou umístěny u restaurace a v zadní části parku u dětského hřiště informují návštěvníky zejména o historii nejbližšího okolí (například o bývalé usedlosti Proutková se známým Olšanským rybníčkem a Kapslovně), popisují přírodní zajímavosti vrchu a obsahují také orientační mapku. Třetí tabule se nachází na vrcholu kopce v místě rozhledu na historické centrum Prahy a

představuje návštěvníkům pražské dominanty z žižkovského pohledu. Text tabulí i obrazová  dokumentace byly sestavovány a konzultovány pečlivě několik let. Fotografie pochází z archivu KPŽ.Obrázky z oblasti fauny a flóry byly vybrány z nejlepších prací výtvarné soutěže na nedalekých základních školách (1. ZŠ Chelčického, 2. místo ZŠ Lupáčova a 3. místo ZŠ Žerotínova). Všem partnerům a spolupracovníkům velmi děkujeme.

Mezi návštěvníky stezky patří bohužel také značné množství vandalů. O stezku se ale nadále staráme a každoročně ji opravujeme, aby mohla i nadále sloužit nejen místním, ale i výletníkům. V posledních letech nám s opravami stezky pomáhají také dobrovolníci. Spolupráci s nimi zprostředkovává fórum dárců, kterému také patří poděkování.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018