Údolím Šembery

Naučná stezka Údolím Šembery (pdf)

 

 

Naučná stezka Údolím Šembery (Stezky.info)

Naučná stezka Údolím Šembery (Pošembeří)

Údolím říčky Šembery vede nová naučná stezka. Slavnostně ji otevřeli teprve v sobotu. Nová naučná stezka začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember.

„Poté, co starosta Českého Brodu Jakub Nekolný slavnostně odhalil první informační tabuli stezky před českobrodským pivovarem, prohlédli si návštěvníci areál pivovaru s výkladem současných majitelů,“ prozradila Štěpánka Šoupalová z obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří.

Počasí v sobotu přálo. Návštěvníci si tak mohli užít vyhlídkové jízdy historickým autobusem bez střechy, který jezdil do nedalekých Dolánek.“ Tam na malé i velké čekaly na trase naučné stezky vědomostní úkoly,“ zmínila Šoupalová. Na úspěšné poutníky čekaly drobné odměny a opékání špekáčků.

Trasa naučné stezky měří přibližně sedm kilometrů, kopíruje říčku Šemberu a lemuje ji hned dvanáct informačních tabulí. „Jejich grafická podoba navazuje na naučnou stezku Zahrady otevřenou v této lokalitě před třemi lety,“ připomněla Štěpánka Šoupalová. Jednotlivá zastavení informují například o historii českobrodského pivovaru, hradu Šember nebo o přirozené skladbě lesa a o hospodaření v něm.

Naučná stezka Údolím Šembery vznikla v rámci projektu Přívětivý Český Brod za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky. „Na jejím vzniku se podílela nejen místní samospráva, ale také veřejnost a neziskové organizace,“ vypíchla Štěpánka Šoupalová z obecně prospěšné společnosti Region Pošembeří.

Zájemci mohli v rámci tohoto slavnostního otevření vzlétnout také v koši upoutaného horkovzdušného balónu.

Martin ŠnajdrKolínský deník

Dne 10. 9. 2011 byla slavnostně otevřena naučná stezka Údolím Šembery:

Instalace tabulí:

Tabule naučné stezky (seznam zastávek):

Slavnostní otevření stezky se uskuteční za účasti zástupců realizátorů a partnerů projektu: Města Český Brod a obce Doubravčice, PEFC ČR, Ekocentra Koniklec, Pošembeří, Skautského střediska Český Brod, 05/04. ZO ČSOP Český Brod a dalších v sobotu dne 10.9.2011 v 9 hodin u pivovaru v Českém Brodě. Dále se můžete těšit na exkurzi do pivovaru, soutěže pro děti i dospělé podél naučné stezky (odvoz autobusy po trase zajištěn bezprostředně po ukončení exkurze do pivovaru) a průběžně vzlet upoutaného horkovzdušného balónu po skupinách 3-4 osob. Všechny uvedené aktivity jsou pro účastníky zdarma nebo za symbolický poplatek.

Naučná stezka byla vytvořena za účasti veřejnosti, místní samosprávy a dalších spolupracujících organizací. Grafická podoba panelů stezky pokračuje ve stejném kresleném stylu jako předchozí projekt Zahrady, otevřený v této lokalitě před třemi lety. Nově jsou umístěny na každou tabuli interaktivní prvky (například ukázka půdního profilu nebo různých druhů ptačích budek, které si mohou návštěvníci nejen prohlédnout, ale i osahat).

Naučná stezka je tvořena dvanácti zastaveními, začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Celou svou trasou kopíruje říčku Šemberu a u Tuchorazské trvze se protíná s výše zmiňovanou stezkou Zahrady. Naučná stezka se zaměřuje na prezentaci zajímavých informací z oblasti udržitelného lesnictví a ekologie, ale i na říčku Šemberu a místní historii (hrad, pivovar).


Plakát ke stažení (pdf)

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Více »

Ankety, kterou Ekocentrum Koniklec se zastupiteli města Český Brod v únoru 2011 zveřejnili, se zúčastnilo celkem 24 respondentů. Na následujících 9 otázek, které realizátoři projektu položili veřejnosti ve snaze zvýšit kvalitu připravované stezky, lidé odpovídali níže popsaným způsobem:

1. Líbí se Vám název stezky „Údolím Šembery“? Pokud ne, který název byste navrhoval/a?

90% respondentů s názvem souhlasí,

10% respondentů navrhuje jiný název.

2. Navštívil/a jste trasu stezky před vyplněním tohoto anketního lístku?

95% respondentů trasu stezky nenavštívilo,

5% respondentů trasu dobře zná.

3. Máte nápad, kudy by trasa stezky mohla vést, aby byla přístupnější, zajímavější, delší/kratší, bezpečnější? Pokud ano, popište ji.

90% respondentů s navrhovanou trasou stezky souhlasí,

10% respondentů k trase doplňují svá doporučení, které realizátoři zohlední při stavbě stezky.

4. Na která konkrétní místa trasy stezky byste umístil/a posezení a proč?

60% respondentů na otázku neodpovídá nebo je problematika nezajímá,

20% respondentů by zastavení rádo mělo u hradu Šember,

8% respondentů by zastavení rádo mělo na parkovišti pod hradem,

8% respondentů u křižovatky stezky se silnicí

a 4% respondentů by posezení vůbec nebudovalo.

(Poznámka: Nyní je již domluveno, že posezení bude zbudováno u každé tabule stezky.)

5. Vyhovují Vám předběžná témata tabulí, nebo byste měl/a jinou představu? Kterou?

60% respondentů souhlasí,

24% respondentů doplnilo své návrhy k tématům tabulí, které realizátoři zohlední,

16% respondentů se nevyjádřilo.

6. Která další vhodná témata by měla stezka zahrnovat?

88% respondentů se k otázce nevyjádřilo,

12% respondentů doplnilo své návrhy. Vhodné realizátoři zpracují.

7. Znáte nějaká zajímavá místa (události, osobnosti, přírodní úkazy) na trase stezky, o kterých by měla být zmínka v textu zastavení?

90% respondentů se k otázce nevyjádřilo,

10% respondentů doplnilo své návrhy, které realizátoři zohlední při výběru témat.

8. Jak byste si představil/a grafické zpracování tabulí stezky? Pro srovnání použijte tabuli z naučné stezky Zahrady, která je na obrázku.

50% respondentů souhlasí se stejnou grafickou úpravou jako je u NS Zahrady,

40% respondentů se k otázce nevyjádřilo

a 10% respondentů doplnilo věcné návrhy, které realizátoři zohlední v grafických pracích.

Asi 15% respondentů nabídlo realizátorům svou pomoc při tvorbě stezky. Tato pomoc byla u většiny z nich s vděčností přijata a v tuto chvíli probíhá s respondenty spolupráce především na úrovni tvorby a kontroly připravovaných textů.

V pondělí 9. 5. 2011 proběhlo na českobrodské radnici veřejné pracovní jednání k naučné stezce s názvem „Údolím Šembery“. Naučná stezka je připravovaná v rámci projektu Přívětivý Český Brod, na kterém spolupracuje zastupitelstvo města Český Brod s Ekocentrem Koniklec z Prahy. Na veřejném jednání, kterého se zúčastnilo 25 lidí včetně čtyř žáků nedaleké základní školy, se zájemci dozvěděli informace k průběhu projektu, realizační harmonogram, proběhla i  první prezentace grafických návrhů tabulí. Účastníci měli možnost připomínkovat témata i obsah tabulí. Věcné návrhy byly zpracovány do plánu dalších činností. Na schůzi byl potvrzen termín konání akce otevření naučné stezky.

Slavnostní otevření proběhne 10. 9. 2011 a jeho součástí bude mimo soutěže pro děti na trase stezky i výlet vyhlídkovým autobusem, prohlídka pivovaru nebo projížďka na voze taženém koňmi. Koncem srpna a začátkem září bude stezka instalována. Pro tuto činnost je Ekocentrum Koniklec domluveno s místním skautským oddílem, ale s radostí přijme další pracovité ruce –  zájemce z řad občanů města Český Brod a okolí. Více informací poskytne Hynek Jebavý (777 156 537) a Lukáš Koucký (605 560 958), realizátoři projektu.

Zveme Vás na veřejné pracovní jednání k naučné stezce „Údolím Šembery“ v pondělí 9.5.2011 od 16,30 hodin na radnici města Český Brod.

Program:
· Informace k průběhu projektu a realizačnímu harmonogramu
· Prezentace prvních grafických návrhů modelové tabule a podrobné osnovy obsahu všech tabulí NS
· Diskuse nad tématy a obsahem tabulí NS. Co na tabulích chybí? Co byste naopak vyřadili?
· Pracovní skupiny k výběru interaktivních prvků tabulí za účasti žáků místních škol
Akce se koná jako součást projektu „Přívětivý Český Brod“.


Pozvánka

V rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ bude v roce 2011 vybudována naučná stezka s pracovním názvem „Údolím Šembery“. Jde o pokračování úspěšně realizované naučné stezky „Zahrady“, která se těší oblibě nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků města a okolí Českého Brodu. Podobně jako před tvorbou stezky „Zahrady“ máte i nyní prostor pro své návrhy a náměty. Nabízíme tedy k pročtení základní informace o projektu a k vyplnění krátký anketní lístek, prostřednictvím kterého můžete ovlivnit podobu, náplň a trasu celé plánované naučné stezky. Vyplnění anketního lístku Vám zabere asi 5 minut. Za vaše připomínky a náměty budeme velmi vděční.

V rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ bude mimo jiné zbudováno hřiště pro dospělé v městském parku, uskutečněna výsadba stromů, zrealizováno několik tématických akcí pro veřejnost, celoroční hra pro děti a doprovodné výstavy. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR z prostředků Revolvingového fondu.

Významnou součástí projektu je také naučná stezka, jejíž návrh bude diskutován s veřejností. Stezka bude obsahovat 12 zastavení převážně s tématikou lesní ekosystém, hospodaření v lesích, fauna a flora potoka Šembery, ale i historie a technické památky oblasti. Dále je v plánu instalovat podél stezky 15 laviček, 2 lavičky se stoly a 4 odpadkové koše. Trasa stezky je plánována z náměstí v Českém Brodu, okolo pivovaru, podchodem bude překonána hlavní silnice na Prahu, dále po červené značce lesem do osady Dolánky podél potoka Šembery a kolem hradu Šember zpět na parkoviště pod hradem (dolů po žluté turistické stezce).

Celá navržená trasa měří asi 10 – 11 kilometrů. Vlastní podoba tabulí je plánována obdobným stylem jako u naučné stezky „Zahrady“. Prosíme o spolupráci při realizaci projektu a již nyní Vás srdečně zveme na slavnostní otevření naučné stezky, které proběhne v září 2011 (termín bude upřesněn).


Anketní lístek a další informace (pdf)

Další zprávy o naučné stezce Údolím Šembery Více »

Představitelé města Český Brod a Ekocentra Koniklec vás zvou na terénní vycházku s diskuzí o připravované podobě rozšíření naučné stezky Zahrady po trase z Českého Brodu do Dolánek podél Šembery.

V sobotu dne 29.1.2011 od 9 hodin. Sraz před radnicí města, doprava po trase zajištěna. Po terénní vycházce bude následovat diskuse na radnici. Předpokládaný konec akce do 14 hodin.

Plánováno je celkem 12 tabulí převážně s tématikou lesní ekosystém, hospodaření v lesích, fauna potoka Šembery, ale i historie a technické památky celé oblasti.

Akce se koná jako součást projektu „Přivětivý Český Brod“, v rámci kterého bude realizováno například hřiště pro dospělé v městském parku, výsadba stromů, několik tématických akcí pro veřejnost, celoroční hra pro děti a doprovodné výstavy.

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí z prostředků Revolvingového fondu. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018