Počítáme s vodou

Náhledy tabulí naučné stezky Počítáme s vodou:

Dne 21.9.2012 byla v Komořanech na břehu Vltavy slavnostně otevřena naučná stezka Počítáme s vodou, kterou zbudovalo Ekocentrum Koniklec za finanční podpory městské části Praha 12 a firmy Nestlé Česko. Už od 10 hodin se mohli návštěvníci zastavit postupně u čtyř stánků mezi Oddechovou loukou a Radotínským mostem. Na stáncích byl připraven program pro děti i pro dospělé.

Dopoledne se přišli podívat hlavně učitelé s dětmi, pro které bylo připraveno mnoho her. Ty byly vybrány tak, aby se při nich děti seznámily s významem vody v krajině. Na každém stánku probíhalo několik aktivit, aby se zde mohly zabavit děti různého věku.  Přišly děti z mateřské školky i žáci z druhého stupně základní školy.

Bylo krásné počasí, a tak se na děti nikdo nezlobil, když neodolaly a u jezírka po sobě cákaly vodu. Když děti stezku prošly a absolvovaly hry, dostaly za odměnu masožravou květinu.

Dospělí se mohli zkušených lektorů u stánků na cokoliv zeptat nebo si zahrát některou z pokročilejších her.

V 15 hodin se uskutečnilo slavnostní otevření naučné stezky. Kromě veřejnosti se ho zúčastnili zástupci investorů, tedy pan Pavel Novák za firmu Nestlé Česko  a paní místostarostky Eva Tylová a Hana Jandová za městskou část Praha 12. Pronesli krátkou řeč, kde vysvětlili, proč chtěli tento projekt podpořit a pochválili výsledek. Poté slavnostně odhalili tabuli. Zástupci Ekocentra Koniklec pak vysvětlili, v čem vidí důležitost tohoto projektu a stručně popsali průběh realizace a technické řešení.

Stezka je vedena těsně podél břehu Vltavy, rovnoběžně s cyklostezkou A2. Chodci se sem nejsnáze dostanou z autobusové zastávky Komořany, odkud půjdou směrem k řece na Oddechovou louku (viz mapka).

Název naučné stezky napovídá, že její téma je voda, zvláště význam vody v krajině. Byly vytvořeny a nainstalovány dvě naučné tabule. První z nich je vzdálena asi 500 m od Oddechové louky proti proudu Vltavy, u nejmenší z Komořanských tůní, která bude v blízké době revitalizována. Tato tabule seznamuje návštěvníky s historií a významem Komořanských tůní a také s živočichy a rostlinami, které zde žijí.

Za dalších 300 m návštěvníci narazí na druhou naučnou tabuli pod Radotínským mostem. Na této tabuli je stručně vysvětleno, proč zadržovat vodu v krajině a uvedeno několik dobrých a špatných příkladů. Dva  dobré příklady zde byly zrealizovány.

Prvním z nich je jezírko, napájené drenáží z Cholupického tunelu. Tímto chceme ukázat, že dešťovou vodu je možné v krajině udržet také formou zřizování malých vodních ploch.  Ty se podílejí na zdravém vodním režimu krajiny,  zpříjemňují veřejný prostor a lákají mnohé živočichy, kteří jinak ve městě nemohou přežít. I do našeho jezírka se hned nastěhovalo několik žab.

Druhým příkladem, který si zde návštěvníci mohou prohlédnout, je vegetační střecha, kterou je kryta naučná tabule. Vegetační střechy zatím nejsou v naší zemi příliš rozšířeny, značnou mírou však napomáhají snižování odtoku dešťové vody z území, a jak si návštěvníci mohou sami prohlédnout, jsou velmi pěkné. Přitom asi ne každý ví, že zelená střecha není výsadou pouze plochých střech. Lze ji instalovat prakticky na jakémkoli sklonu.

Jak u jezírka, tak i u zmíněné Komořanské tůně jsou umístěny lavičky a odpadkové koše. Byly zhotoveny ze dřeva nedalekého topolu, který byl napaden houbou a musel být pokácen.V pátek 21. 9. 2012 se bude konat na Oddechové loučce (poblíž autobusové zastávky Na Šabatce a železniční zastávky Praha-Komořany) slavnostní otevření naučné stezky nazvané „Počítáme s vodou“. V rámci této akce uvidíte nejen tabule naučné stezky, ale také zelenou střechu, jezírko a další prvky vybudované v rámci projektu.

Samotné slavnostní otevření proběhne v 15.00, ale pro děti i dospělé je připraven zábavný a poučný program po celou dobu konání akce od 10.00 do 17.00. Dozvíte se, jakou úlohu hraje (nejen) dešťová voda v krajině a co se stane, když je vodní režim krajiny narušen. Hlavní ale je, že můžete přispět k tomu, aby se tato rovnováha obnovila. Povíme vám jak.

Milovníky rostlin určitě potěší možnost získat masožravou rostlinu a k ní navíc cenné rady od odborníka ze společnosti Darwiniana. Jestlipak víte, čím masožravou rostlinu zalévat?

V dopoledních je vítána účast žáků a jejich učitelů, ale prosíme o nahlášení času a počtu dětí pro zajištění hladkého průběhu akce.

Kontakt: lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz

Realizace jezírka se zůčastnilo ve dnech 13. a 26. 6. 2012 celkem 15 dobrovolníků – siláků z firmy Hewlett-Packard s.r.o., 12 mužů a 3 ženy. S velkou vervou se oháněli krumpáči a udělali velký kus skutečně náročné práce. Děkujeme!

Téměř každý, kdo žije v Praze, zná cyklotrasu A2 procházející celou Prahou na po pravém břehu Vltavy. Méně lidí už ví, že v jejích nejfrekventovanějších úsecích, což je na samém kraji Prahy, můžou chodci či běžci využít nezpevněnou příjemnou pěšinku těsně u břehu řeky. Ekocentrum Koniklec se nyní podílí na vybudování odpočinkových míst, jezírka a naučných tabulí u pěšinky vedoucí z Modřan na Zbraslav rovnoběžně s cyklostezkou. Budou zbudovaná dvě odpočinková místa s lavičkou a s naučnou tabulí, která bude spojovat jedna společná myšlenka – hospodaření s dešťovou vodou v krajině. První z těchto míst bude u nejmenší (a směrem ven z Prahy poslední) Komořanské laguny. Část laguny bude vyčištěna, povede k ní cestička a na jejím břehu budou umístěny lavičky. Na tabuli historii a původní význam lagun, ale také na její dnešní význam jakožto malou vodní plochu a na vzácný ekosystém, který okolo starých lagun vznikl.

Druhé odpočinkové místo bude pod Radotínským mostem. Zde bude zbudováno malé foliové jezírko napájené dešťovou vodou, která zde vytéká z kamenného portálu a zpevněným korytem teče rovnou do řeky. I zde bude lavička a naučná tabule. Tabule bude zastřešena zelenou střechou. Oba tyto prvky – jezírko i zelená střecha – ukazují způsoby, jak vodu v krajině udržet.

Všechny  prvky budou dokončeny do konce prázdnin a slavnostní otevření je plánováno na 14.září 2012.

Projekt je financován firmou Nestle a Městskou částí Praha 12.

Před započetím realizace projektu:


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018