Neleníme v zeleni

P1060551Sedět v lavici a povídat si o ochraně přírody? Lepší a užitečnější je vyjít ven, navléci rukavice a s pytlem obcházet místo, které máme rádi. Přesně to udělali žáci 6. třídy ZŠ Angel v doprovodu s učitelem Danielem Noahem.

V pátek v 11 hodin jsme se sešli před školou. Celkem nás bylo 20 – 3 dospělí a 17 žáků. Po krátkém seznámení, rozdání svačin, rukavic a pytlů jsme se ve 3 skupinkách vydali 3 směry v lesoparku Kamýk.

Každou skupinku zavedla cesta jinam, a vždy bylo co sbírat. Je neuvěřitelné, co všechno je člověk schopen zahodit a co všechno se dá v lese najít. Úlovky byly velkolepé. Kromě klasických odpadků (papíry, obaly, plastové i skleněné lahve) jsme našli tašku s oblečením, instantní polévky, střední část SPZ, kus železa či nějaké desky. Celkem to vydalo na slušnou hromadu odpadků.

Nezbývá než doufat, že úklid bude v lesoparku Kamýk nějakou chvíli patrný a že žáci si odnesli víc, než svačinu a pytel odpadků.

Dne 15.4.2011 probíhal v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk úklid odpadků a zároveň se uskutečnila oprava naučných stezek v rámci Dne Země. Akci pořádalo Ekocentrum Koniklec. Za pomoc a účast na akci děkujeme zejména dětskému oddílu Ostříži z Kamýku, žákům ZŠ Na Beránku v čele s panem učitelem Ing. Ivanem Štěpkou, dobrovolníkům z České spořitelny, jejichž práci pro naši organizaci zprostředkovalo Fórum dárců, a v neposlední řadě také zástupkyni starosty Ing. Evě Tylové. Přejme si, aby funkční naučná stezka vydržela co nejdéle a odpadu v přírodních lokalitách ubývalo.

Dne 21. června 2007 proběhla ve spolupráci s Ekocentrem Podhoubí již tradiční soutěž pro základní školy „Neleníme v zeleni“.

Opět se konala v areálu tělocvičny v přírodě v lesoparku Kamýk. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích: mladší žáci a žákyně a starší žáci a žákyně. Tématem vědomostní části, která doplňovala pohybové disciplíny, bylo letos životní prostředí na Praze 12. Více »

Ve čtvrtek 22.6.2006 se v prostoru tělocvičny v přírodě v lesoparku Kamýk odehrál pod vedením ČSOP Koniklec a Ekocentra Podhoubí již druhý ročník sportovně-ekologické soutěže pro žáky ZŠ z Prahy 12 nazvaný „Neleníme v zeleni“.

Letos jsme soutěžící rozdělili do hlídek v rámci čtyř kategorií podle věku a pohlaví. Děti na každém ze sedmi stanovišť plnily vědomostní úlohy, tentokrát zaměřené na přírodní rekordy, a sportovní úkoly využívající cvičebních prvků osazených v lesoparku.

Soutěže se zúčastnilo celkem 20 dvoučlenných týmů ze sedmi základních škol. Děti oba druhy úkolů letos zvládaly velmi dobře, zaběhnuté časy byly kvalitní a výsledky byly nakonec tak vyrovnané, že ve dvou případech musel pořadí určit až „rozstřel“ na cvičebním prvku „překážky“. Zúčastnění získali ceny v podobě ekologické literatury a něco dobrého z dílny zdejší výrobny sladkostí. Nakonec si diplom za 1. místo odnesli:

– v kategorii starší žáci Petr Meyr a Jan Strnad ze ZŠ Smolkova

– v kategorii starší žákyně Michaela Hávová a Klára Seidlová ze ZŠ TGM

– v kategorii mladší Jakub Hertl a Kryštof Hájek ze ZŠ Mráčkova

– v kategorii mladší žákyně Valentina Fulknerová a Klára Sůvová ze ZŠ prof. Švejcara

Ten, kdo zrovna nesoutěžil, se také rozhodně nenudil. Připraven byl doprovodný program, jehož součástí bylo například malování barevnou rýží. Ceny do soutěže věnovalo Nestlé Česko a.s. Děkujeme také MČ Praha 12, za jejíž podpory soutěž proběhla. Více »

Ve středu 5.10.2005 od 14 hodin proběhlo v lesoparku Kamýk na Praze 12 slavnostní otevření areálu „Neleníme v zeleni“ – tělocvična v přírodě a naučná stezka. Na veřejném prostranství přibylo 7 cvičebních prvků, 8 tabulí naučné stezky a 3 značené běžecké trasy o vzdálenostech 1375 – 2160 metrů.

Otevření se zúčastnili zástupci realizátora projektu 01/71. ZO ČSOP Koniklec, starosta MČ Praha 12 Petr Hána a zástupkyně starosty Ing. Jandová a JUDr. Chudomelová a zástupkyně Nestlé Česko, s.r.o. Ing. Blecherová. Další sponzoři a partneři, kteří se podíleli při realizaci projektu byli MŽP ČR, Hlavní město Praha, Nadace VIA, Ekocentrum Podhoubí a FTVS UK.

Současně proběhla soutěž pro žáky ZŠ na Praze 12, ve které mohli vybraní zástupci škol změřit síly ve zdatnosti a znalostech z ekologie. První dvě místa obsadili žáci ZŠ TGM, třetí místo pak soutěžní skupina ze ZŠ Rakovského. Více »

Tabule naučné stezky byly zpracovány jako originály výtvarnicí, jsou celokreslené. V rámečku tabule jsou motivy z areálu tělocvičny v přírodě, prezentováni sponzoři a partneři projektu a znázorněny nepovolené aktivity v lesoparku Kamýk.

Dále je na každé tabuli přírodovědné téma a návod k použití cvičebního prvku. Tabule jsou vytištěny na speciální samolepku, mají ochrannou vrstvu proti UV záření a izolační vrstvu, která umožňuje při znečištění tabule fixou nebo sprejem jeho snadné vyčištění organickým rozpouštědlem. Samolepka je instalována na pevném pozinkovém plechu, který je důkladně vešroubován do rámu stojanu, který je z velmi pevné lisované překližky, stojan je pak ze silných trámů, vše ošetřeno trojím nátěrem palisandrovým mořidlem.

Seznam tabulí naučné stezky s tématy:

  • První tabule – informativní, mapa lesoparku s vyznačením běžeckých tras a umístění prvků, časy a výkony zaběhnutých okruhů
  • Druhá tabule – hajní byliny, pokyny k cvičení na prvku Překážky
  • Třetí tabule – lesní ptáci, pokyny k cvičení na prvku Hrazdy
  • Čtvrtá tabule – stromy, , pokyny k cvičení na prvku Bradla
  • Pátá tabule – bezobratlí živočichové žijící v mechu a dřevě, pokyny k cvičení na prvku Horizontální žebříky
  • Šestá tabule – retenční nádrž, pokyny k cvičení na prvku Žebřiny
  • Sedmá tabule – savci, , pokyny k cvičení na prvku Posilovadlo
  • Osmá tabule – bezobratlí keřového patra, pokyny k cvičení na prvku Kladina

Náhledy tabulí:

Součástí areálu tělocvičny v přírodě v lesoparku Kamýk jsou také tři značené běžecké trasy o délce 1375, 1915 a 2060 metrů. Značení je provedeno formou barevných čtverců a šipek na stromech. Vnitřní trasa (zelená) spojuje okruh cvičebních prvků a je značená po 100 metrech číselným označeným uběhnutého úseku.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018