Clean up

P1060551Sedět v lavici a povídat si o ochraně přírody? Lepší a užitečnější je vyjít ven, navléci rukavice a s pytlem obcházet místo, které máme rádi. Přesně to udělali žáci 6. třídy ZŠ Angel v doprovodu s učitelem Danielem Noahem.

V pátek v 11 hodin jsme se sešli před školou. Celkem nás bylo 20 – 3 dospělí a 17 žáků. Po krátkém seznámení, rozdání svačin, rukavic a pytlů jsme se ve 3 skupinkách vydali 3 směry v lesoparku Kamýk.

Každou skupinku zavedla cesta jinam, a vždy bylo co sbírat. Je neuvěřitelné, co všechno je člověk schopen zahodit a co všechno se dá v lese najít. Úlovky byly velkolepé. Kromě klasických odpadků (papíry, obaly, plastové i skleněné lahve) jsme našli tašku s oblečením, instantní polévky, střední část SPZ, kus železa či nějaké desky. Celkem to vydalo na slušnou hromadu odpadků.

Nezbývá než doufat, že úklid bude v lesoparku Kamýk nějakou chvíli patrný a že žáci si odnesli víc, než svačinu a pytel odpadků.

foto 2

Dobrovolníci z České pojišťovny

V dubnu 2013 jsme se zúčastnili mezinárodní kampaně Clean Up The World!. 19.4. 2013 skupina devíti dobrovolníků z České podnikatelské pojišťovny zbavovala odpadků Modřanskou rokli a podílela se též na opravě naučné stezky v Modřanské rokli a na Kamýku. Odpoledne se chopili díla také myslivci z Lesů hl. města Prahy, kteří poté zařídili odvoz všech odpadků.  Na akci se významně podílela základní škola Na Beránku, kde žáci i učitelé s velkou vervou uklízeli okolí jejich školy. Všem zúčastněným velice děkujeme a doufáme, že za rok bude méně, co sbírat.

foto 3

Žáci ZŠ Na Beránku

Dne 15.4.2011 probíhal v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk úklid odpadků a zároveň se uskutečnila oprava naučných stezek v rámci Dne Země. Akci pořádalo Ekocentrum Koniklec. Za pomoc a účast na akci děkujeme zejména dětskému oddílu Ostříži z Kamýku, žákům ZŠ Na Beránku v čele s panem učitelem Ing. Ivanem Štěpkou, dobrovolníkům z České spořitelny, jejichž práci pro naši organizaci zprostředkovalo Fórum dárců, a v neposlední řadě také zástupkyni starosty Ing. Evě Tylové. Přejme si, aby funkční naučná stezka vydržela co nejdéle a odpadu v přírodních lokalitách ubývalo.

2004

2005

2007

2008

2009

Více »

V pátek 24.4.2009 jsme provedli tradiční úklid Modřanské rokle včetně nátěru a údržby tabulí naučné stezky a můstku přes Libušský potok.
Letos jsme se zaměřili zejména na oblast svahů u tramvajové trati. Za pomoc děkujeme žákům ZŠ Pertoldova a ZŠ Meteorologická, stejně jako občanům, kteří se akce zúčastnili a členům Komise ochrany přírody MČ Prahy 12. Současně jsme uklízeli v lesíku v Písnici společně s žáky ZŠ Ladislava Coňka. Ostřížům z Kamýku děkujeme za úklid v lesoparku Kamým a údržbu tabulí tělocvičné stezky Neleníme v zeleni.

Více »

Zveme Vás na úklidy v rámci Dne Země. Zapojte se aktivně do ochrany přírody. Stačí si jen vzít pracovní rukavice a přijít na místo srazu.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018