Ptačí budky

Ekocentrum Koniklec za finanční podpory MČ Prahy 4 na jaře roku 2017 připravilo projekt Děti pěvcům – pěvci dětem. Projekt je na celý školní den a děti během něho smontují ptačí budky, dozví se zajímavosti o ptácích a nakonec asistují při vyvěšování budek.

Dne 2. a 5. 5. jsme s naším projektem navštívili naši známou základní školu Jeremenkova – už jsme zde totiž minulý rok na podzim instalovali budky pro rorýse během projektu Rorýsové do škol, který také podpořila MČ Praha 4.

První dvě vyučovací hodiny děti montovaly budky. Měly k dispozici „stavebnici“ sýkorníku nebo špačníku, vruty, obrtlík, šroubováky, návod a kolegu Františka s vrtačkou, když bylo potřeba něco dotáhnout. Děti byly ale moc šikovné a přílišnou pomoc nepotřebovaly. Po smontování budky natíraly barvou, aby byla budka odolnější proti dešti a vlhku.

Během toho, co na budkách zasychala barva, byla pro děti v přednáškové aule připravena prezentace o tom, kdo všechno může v budkách bydlet a jak ji správně pověsit na strom a také o tom, jací zajímaví ptáci v Praze žijí. Děti se též naučily rozeznávat hlasy ptáků během kvízu.

A poté se šlo ven – do parčíku před školou a na školní zahradu. Děti pomáhaly Františkovi budky věšet, samozřejmě jen ze země, František se na žebříku jistil popruhy. V okolí bylo vyvěšeno celkem 15 budek. Letos se v nich již ptáci zabydlet nestihnou, ale příští rok můžeme čekat spoustu nových ptačích obyvatel v okolí ZŠ Jeremenkova. Budeme držet palce.

Mgr. Tereza Součková, místopředsedkyně 01/71 ZO ČSOP Koniklec

V rámci „zelené“ certifikace budov BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jsme byli požádáni firmou Arcadis CZ, a.s. o vytvoření nových hnízdních příležitostí v blízkosti budovy Crystal ve Vinohradské ulici. Koniklec zde instaloval hned několik budek (konkrétně 8) pro různé ptačí druhy – např. sýkorníky nebo špačníky, které jsou určeny nejen pro sýkory a špačky, ale třeba i pro vrabce, brhlíky, lejsky, rehky, krutihlavy či strakapoudy. Cílem instalace budek je přilákat více druhů ptáků do pražského centra a obohatit tak místní biodiverzitu. Blízkost Vinohradských hřbitovů nabídne ptákům i dostatek potravních a dalších zdrojů. Dále jsme nainstalovali 8 hmyzích domečků pro různé druhy hmyzáků. Připravili jsme například krásný domek pro berušky, motýlí dům, čmelín, útočiště pro včely samotářky a několik hmyzích hotelů, které slouží několika druhům hmyzu.


Fotogalerie:

Víte, že..?

Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob.

Parky a sady na Praze 2 hlásí nedostatek ptačích apartmánů

Pražské parky obecně hodnoceno jsou v současné době obhospodařovány stylem, vedoucím ke zvýšení návštěvnosti a vzhledové kultivovanosti v pojetí civilizovaného člověka. To je svým způsobem dobře a všichni se jistě shodneme, že v této oblasti bylo vykonáno mnoho dobré práce a pražské parky dostaly novou, přívětivou tvář. Současně však také sledujeme negativní prvky tohoto procesu, kdy dochází k úbytku nerušených zákoutí, starých doupných stromů a s nimi i množství příležitostí k hnízdění zpěvného ptactva.

Příprava akce a nástup stavební čety

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek alespoň pro nejvýznamnější parky. Nejprve jsme analyzovali situaci a vybrali budku typu sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Vlastní výroba, která probíhala na nové terénní základně ČSOP Koniklec v CHKO Kokořínsko, zahrnovala konstrukci budky a nátěr. Později byly na zadní stranu výrobku vyvrtány otvory, které zajišťují úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhne ke konci měsíce března a to po dohodě s odborem životního prostředí ÚMČ Prahy 2. Celkem bude rozmístěno 100 kusů budek na těchto lokalitách: Riegrovy sady – 32 kusů, Bezručovy sady – 6 kusů, Sady Sv.Čecha – 8 kusů, Havlíčkovy sady a Grébovka – 26 kusů a Folimanka – 28 kusů.

Kdo daroval potřebné zlaťáky a stříbrňáky a komu patří dík

Projekt finančně garantovali a vděk nejen ptačích rodin si zaslouží Úřad městské části Praha 2 (zejména Rada MČ a odbor životního prostředí). Environmentální výchovu a vzdělávání nejen na téma hnízdění ptactva a zvyšování populace pěvců prováděnou v průběhu roku v dětském oddíle Koniklec podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Český svaz ochránců přírody v programech podpory středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Ale to ještě není všechno…

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace (každá budka je diskrétně barvou označena ve formátu počáteční písmeno parku + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně) umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme nadále zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat. Pokud však v terénu naleznete naší poškozenou budku, oznamte nám to prosím, abychom mohli co nejdříve zajistit nápravu a udržovali budky v kontinuálním množství a funkčním stavu Více »

Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob. Pražské parky obecně hodnoceno jsou v současné době obhospodařovány stylem, vedoucím ke zvýšení návštěvnosti a vzhledové kultivovanosti v pojetí civilizovaného člověka. To je svým způsobem dobře a všichni se jistě shodneme, že v této oblasti bylo vykonáno mnoho dobré práce a tyto parky dostaly novou, přívětivou tvář. Současně však také sledujeme negativní prvky tohoto procesu, kdy dochází k úbytku nerušených zákoutí, starých doupných stromů a s nimi i množství příležitostí k hnízdění zpěvného ptactva.

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek pro parky na Praze 2. Nejprve jsme analyzovali situaci a vybrali budku typu sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Materiál na budky byl objednán a nařezán na míru. Dále bylo nutné vyvrtat vletové otvory speciálním vrtákem. Vlastní výroba, která probíhala v terénní základně Koniklec ve Vidimi (okres Mělník), zahrnovala konstrukci budky stlučením hřebíky a nátěr netoxickým, vodou ředitelným ochranným prostředkem hnědé barvy. Později byly na zadní stranu výrobku vyvrtány zkosené otvory, které zajišťují úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhlo ke konci měsíce března, a to po dohodě s odborem životního prostředí ÚMČ Prahy 2. Celkem bylo tedy rozmístěno: 100 kusů budek na těchto lokalitách:

Riegrovy sady                                                       10,5 ha                          32  budek

park Folimanka                                                       9,3 ha                           28  budek

park Grébovka a Havlíčkovy sady                              8,5 ha                           26  budek

sady Sv. Čecha                                                       2,5 ha                              8 budek

Bezručovy sady                                                     1,8  ha                               6 budek

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace: každá budka je diskrétně barvou označena ve formátu počáteční písmeno parku + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně, umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme nadále zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat příslušným úřadům. Více »

Dutinoví pěvci jsou nedílnou součástí městských parků či zahrad a proto by měla být jejich podpora a ochrana zájmem celé společnosti. Tyto pěvce můžeme rozdělit na dvě části.

A to na druhy, kteří si mohou dutiny aktivně vytesat: datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora luční nebo ty, kteří jsou odkázány již na dutiny existující:sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, či lejsci. Hlavně v jarním období hledají dutiny ve stromech k zahnízdění a vyvedení mladých. Bohužel tyto přírodní budky v našich parcích (z důvodu parkových úprav) velmi chybějí. Rozhodli jsme se proto vybudovat tyto náhradní apartmány sami. Již v loňském roce 2002 jsme začali realizovat projekt za finanční pomoci MČ, v parcích a sadech na Praze 3, bylo rozvěšeno 122 kusů budek v oblastech Vítkov, Židovské pece a vrch sv.

Kříže. Další lokalitou, kterou jsme chtěli pojmout byla oblast Balkánu, jelikož se i zde nachází poměrně velké množství zeleně. Typ budky je stále shodný a to sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Po dohodě s MČ Prahy 3 mohla začít další etapa výroby, která probíhala za použití zkušeností z let minulých v dílně ČSOP Koniklec, případně jako vhodný doprovodný environmentální program pro děti. Označit logem a číslem pro lepší identifikaci budek v terénu, rozmístění a zakreslení do podrobných map proběhlo ke konci měsíce listopad. Jako závěsný materiál byl použit roztažný plastový drát, což je metoda maximálně šetrná k dřevinám. Celkem tedy bylo rozmístěno v roce 2003 na lokalitě Balkán 50 nových ptačích obydlí. Projekt finančně garantoval Úřad městské části Prahy 3, poděkování patří i všem jednotlivcům, kteří se na projektu podíleli svou prací. Více »

Některé druhy ptactva jsou ve fázi rozmnožování závislí na hnízdech budovaných ve stromových dutinách. Tyto si buď mohou aktivně vytesat (datli, strakapoudi, sýkora parukářka, sýkora lužní), nebo jsou odkázáni na dutiny již existující (sýkora modřinka, sýkora koňadra, brhlík lesní, rehek zahradní, lejsci).

Dutinoví pěvci jsou významnou složkou společenstva parků a zahrad a podpora zvýšení jejich stavu je možná vyvěšováním budek, což je asi i veřejnosti nejbližší a nejznámější způsob.

Rozhodli jsme se tedy pro výrobu dostatečného množství budek pro Prahu 3. Což jsme již také realizovali v roce 2002. A to vyvěšením 122 kusů budek v parku Vítkov, Židovské pece, a na vrchu sv.Kříže. Jako další lokalitou, pro vyvěšování budek na Praze 3, jsme vytipovali oblast Balkán. Typ budky je shodný: sýkorník s vletovým otvorem 32 mm. Materiál na budky byl objednán a nařezán na míru. Dále bylo nutné vyvrtat vletové otvory speciálním vrtákem. Vlastní výroba, (která probíhala částečně v klubovně ČSOP Koniklec a terénní základně Koniklece v Dolní Vidimi a částečně na dětských akcích jako ukázka výroby budek), zahrnovala konstrukci budky stlučením hřebíky a nátěr netoxickým, vodou ředitelným ochranným prostředkem hnědé barvy. Později byly na zadní stranu výrobku namontovány očka pro úvaz ke stromu roztažným plastovým materiálem, což je metoda maximálně šetrná k dotčeným dřevinám. Rozmístění budek a jejich zakreslení do podrobných map proběhlo v v průběhu roku 2003, a to po dohodě s OŽP ÚMČ Prahy 3. Celkem bylo tedy rozmístěno: 50 kusů budek v oblasti Balkán.

Zanesení polohy jednotlivých budek do map i jejich pečlivá identifikace: každá budka je označena zelenou barvou ve formátu „B“ + číselné pořadí a logem „KONIKLEC“ na přední straně, což umožní každoroční kontrolu, opravy závad a vypracování hnízdních map. Tuto činnost budeme zajišťovat a výsledky pravidelně odevzdávat příslušným úřadům. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018