2015

Ekocentrum Koniklec: Vnitroblok ožívá díky jeho obyvatelům (ekolist.cz)

ekolist

http://www.zsjizni.cz/index.php?page=sec1&show=info&id=183#183

http://www.zsjizni.cz/index.php?page=sec1&show=info&id=183#183

Hospodaření s dešťovou vodou je základ prevence povodní (pardubickykraj.cz)

jak hospodarit s vodou

Jak hospodařit s vodou (moderniobec.cz)

http://www.vaecontrols.cz/files/documents/news/248/vh-2015-05-20-let-seminare-moravska-trebova-2.pdf

http://www.vaecontrols.cz/files/documents/news/248/vh-2015-05-20-let-seminare-moravska-trebova-2.pdf

http://voda.tzb-info.cz/117351-dokument-o-stavbe-jezirka-na-zahrade-skoly

http://voda.tzb-info.cz/117351-dokument-o-stavbe-jezirka-na-zahrade-skoly

Seminář nakládání s bioodpady  (praha.eu)

Jak probíhá pátrání po invazních rostlinách v praxi? (Ekolist.cz)

Jak posílit resilienci? (Bedrník 3/2015, .pdf)

Žáci zkoumají, jak adaptovat město na změnu klimatu (hradeckralove.cz)

Ždár spolupracuje na pilotním projektu k lepšímu klimatu (zdarskypruvodce.cz)


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018