Nezařazené

http://www.letnanskelisty.cz/nejctenejsi/2106-z%C5%A1-fry%C4%8Dovick%C3%A1-oslavy,-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-a-pobyt-v-p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.html

http://www.letnanskelisty.cz/nejctenejsi/2106-z%C5%A1-fry%C4%8Dovick%C3%A1-oslavy,-p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-a-pobyt-v-p%C5%99%C3%ADrod%C4%9B.html

do hlubin rybnika

http://www.chynava.cz/e_download.php?file=data/editor/70cs_15.pdf&original=Chynavsky+zpravodaj+3_2015.pdf

http://www.chynava.cz/e_download.php?file=data/editor/70cs_15.pdf&original=Chynavsky+zpravodaj+3_2015.pdf

http://www.zschmelnice.cz/1505vysehrad8a.html

http://www.zschmelnice.cz/1505vysehrad8a.html

Ve čtvrtek 1. října proběhlo plánovací setkání obyvatel vnitrobloku přímo na místě. Setkání probíhalo od 17. 30 do 19 hodin a zúčastnilo se ho 40 obyvatel. Otázky, které byly na setkání řešené, a závěry, ke kterým se došlo, můžete nalézt níže. Jsou rozděleny do tří tabulek zabývající se současnými hodnotami vnitrobloku, problémy a budoucími aktivitami.

Vnímání současného stavu: hodnoty

hodnoty

Komentář k výstupům: Klidová a zelená zóna

  • Lidé oceňují vnitroblok jako klidový polouzavřený soukromý prostor. Vnitroblok tvoří kontrast k charakteru okolních ulic, funguje jako „oáza“.
  • Lidé oceňují parkový charakter vnitrobloku se vzrostlými stromy a zeleným povrchem.

Vnímání současného stavu: problémy

problemy

Obyvatelé si nedokáží zřetelně představit, jakým způsobem by mohlo dojít k oživení vnitrobloku a zlepšení jeho prostředí. Nejasná jsou lidem také pravidla, která se s užíváním vnitrobloku spojují.

Komentář k výstupům: Nejasná pravidla a zátěž ze psů

  • Lidem ve využívání vnitrobloku brání zátěž ze psů, zejména psí stolice na trávníku. Obtěžující je také volné pobíhání psů, které je s nezodpovědným chováním spojeno.

Vnímání budoucího stavu: aktivity

aktivityObyvatelé by uvítali jakékoli vhodné možnosti posezení, nabízí se v kombinaci s jednoduchými prvky pro děti (nikoliv dětské hřiště).

Komentář k výstupům: Místa pro sezení a společná údržba

  • Mezi aktivní částí obyvatel je silná poptávka po společných aktivitách, jako je údržba, sousedské setkávání a podobně.

Návrhy a možnosti úprav zeleně / zahrady

Zahrada vnitrobloku je situována v zástavbě činžovních domů, které spolu se  vzrostlými dřevinami vytváří na téměř celé ploše prakticky celodenní stín. Plocha je v současnosti z velké části pokryta trávníkem v nepříliš dobré kvalitě a několika nekoncepčně vysazenými keři. Vzrostlé stromy jsou charakteru náletového, ze sadovnického pohledu jde o stromy vyššího stáří se známkami předchozího nedostatku údržby. Půda je ve vnitrobloku méně kvalitní, neudržovaná a v současném stavu nevhodná k intenzivnímu pěstování (okrasnému ani užitnému).

Z pohledu krajinářského a zahradně architektonického by bylo vhodné plochu rozčlenit nově vysazenými keři a oživit několika trvalkovými záhony vysazenými ze stínomilných rostlin určených k extenzivní výsadbě. Celkový návrh by měl odrážet záměr a pojetí celého vnitrobloku (okrasná zahrada, záhony, místo setkávání obyvatel). Do zahrady je možné umístit i vyvýšené záhony, které by řešily několik problémů jako je například nekvalitní zemina a volně pobíhající psi. V záhonech by bylo možné pěstovat nejen okrasné, ale především užitné rostliny jako jsou bylinky (především máta, meduňka) a saláty, které nevyžadují vynikající světelné podmínky, případně další zeleninu a ovoce.

Vhodné by bylo vytvořit i několik oddělených zón dle využití (dětská plocha, relaxační zóna, plocha na venčení psů).
Bylo by dobré zkultivovat travní plochu a zvýšit péči o ní, například využitím kompostu vzniklého ve vnitrobloku.
Založení kompostovacího místa by bylo výhodné i pro zlepšení půdy v případných záhonech.

Barbora Týcová,01/71 ZO ČSOP Koniklec,p.s., Radka Pokorná, Kokoza, o. p. s., Michal Křivohlávek

Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČSP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny / 3 vyučovací hodiny / 4-5 vyučovacích hodin v případě práce v terénu

Cena:  50 / 60/ 70 Kč

Kdy program probíhá:celoročně v případě 2 a 3 vyučovacích hodin, září – listopad v případě práce v terénu

Kde program probíhá: školní učebna + školní pozemek/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či Praze 3

Cíl: Žáci na příkladu klíněnky jírovcové porozumí problematice invazivních druhů a nabyté znalosti přímo využijí při sběru listí jírovců v terénu.

Anotace: První část programu se věnuje jírovci maďalu, jeho stavbě, výskytu a užitku pro lidi a životní prostředí. Další část programu se zaměřuje na klíněnku jírovcovou, důsledky jejího parazitování na jírovcích, její původní výskyt, zavlečení do Evropy a rozšíření do Česka. Tématem třetí části jsou různé možnosti ochrany jírovců. V delší verzi programu žáci navíc prostřednictvím simulační hry porozumí životnímu cyklu klíněnky a vyhodnotí, jak účinná je metoda sběru napadeného listí. V případě zájmu pokračuje program praktickou ochranou jírovců, kde si žáci vyzkoušejí hrabání listí jírovců a pytlování, čímž se zapojí do dlouhodobého projektu Ekocentra Koniklec.


Životní prostředí Prahy 2

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 2

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 3

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 3

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 4

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 4

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 12

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 12 (MČ Praha 12 a MČ Praha – Libuš)

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Seznam použitých zkratek:

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti

PT – Průřezové téma / průřezová témata

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

ČŽP – Člověk a životní prostředí

EkonV – Ekonomické vzdělávání

EstetV – Estetické vzdělávání

EV – Environmentální výchova

IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

MV – Matematické vzdělávání

ODS – Občan v demokratické společnosti

OSV – Osobností a sociální výchova

PřV – Přírodovědné vzdělávání

SpV – Společenskovědní vzdělávání

UK – Umění a kultura

VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VO – Výtvarný obor

VZ – Vzdělávání pro zdraví

Česká televize: pořad Tamtam (záznam ze dne 12.4.2014, od 7.minuty)

MČ Praha 12

Atlas Česka

Pražský patriot

Základní škola T.G.M. (.pdf)

Biospotřebitel

 

Žáci po prohlídce ZEVO Malešice

Žáci po prohlídce ZEVO Malešice

1.9.2013
Daniel Traub

Pražské ZŠ i SŠ si mohou vybrat z 11 pražských a 23 mimopražských provozů. Žáci i pedagogové se tak mohou opět těšit na oblíbené exkurze
například do spalovny ZEVO Malešice, sklárny v Nenačovicích, kořenové čističky v Mořině nebo bioplynové stanice v Kněžicích či Dolních
Břežanech. Tento rok nabízíme nové provozy – mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod Nymburk či třídírnu papíru Přibyšice u
Benešova. Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny 2014, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou.


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školnímroce 2013/2014 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením
Ekodomov.

Biofarma Andrejšky letos zahajuje provoz a pořádá první ročník příměstského tábora pro děti z Plzně a okolí. Součástí programu jsou i ekologické výukové programy vytvořené Ekocentrem Koniklec.

Více »

Ať máte velkou zahradu u domu či na chalupě, zahrádku na malém prostoru nebo jen několik truhlíků na balkóně, všude můžete o užitkové a okrasné rostliny pečovat v přírodním duchu. Využíváním ekologicky šetrných prostředků a postupů si můžete sami vybudovat přírodní zahradu. Přidejte se mezi zahradníky, kteří věří, že i když je zahrádka plochou přetvořenou k obrazu svého hospodáře, je především kouskem přírody.

Ekologické zahradničení se jinak nazývá udržitelné, ekologické, bezúdržbové nebo též permakultura.  Je jednou z nabízejících se možností, jak se můžeme chovat šetrně a udržitelně k přírodě. Zahrnuje ochranu půdy, která tak není nevratně zničená ani vyčerpaná, pěstování rostlin typických pro dané přírodní a klimatické podmínky, šetření zdroji a využívání přírodních obnovitelných zdrojů. Sympaticky od nás také vyžaduje mnohdy menší zásahy.  Nepotřebuje tolik chemických a mechanických ošetření, zato musíme lépe poznat a spoléhat se na přírodní děje. Odměnou za vše je dobrý pocit, estetický požitek a v případě užitkových rostlin i čerstvá bio zelenina a ovoce. Výnosy sice mohou být nižší a plody menší, ale nenechte se zmást – zelenina a ovoce jsou zdravější, chutnější, plné tělu prospěšných látek.

Jak tedy na to? Existuje několik pravidel, které nás – uplatňujeme-li je jednotlivě nebo všechny najednou – přiblíží k cíli udržitelného zahradničení.

Nepoužíváme chemické hnojení umělými hnojivy, ale používáme hnojiva, která poskytuje sama příroda (např. kompost, hnůj, výluhy z rostlin). Dosáhneme tím nejen zdravější sklizně, kterou můžeme na rozdíl od výpěstků hnojených obvyklým způsobem bez obav konzumovat, ale zlepšujeme i kvalitu půdy a vody. Herbicidy a pesticidy totiž prosakují půdou, kontaminují zpětně vodní zdroje a škodlivé látky se tak vrací zpátky do oběhu. Místo bojování proti nemocem a škůdcům chemickými prostředky můžeme posilovat přirozené obranné funkce rostlin a podporovat rozmnožování živočichů, kteří v boji pomáhají.

Kompostujeme. Kompostování je základní metodou udržitelného zahradničení, kterou zvyšujeme objem organické hmoty v zahradě, vracíme půdě zpět potřebné výživné látky a zároveň tak zmenšujeme objem odpadu z domácnosti.

Vysazujeme smíšené kultury a rostliny původní a typické pro dané prostředí. Nejlepším a přitom nejlevnějším designérem pro vaši zahradu je sama příroda. Najděte rostliny, které přesně podle vašich klimatických podmínek tolerují sucho, vlhko, přímé slunce. Ušetří vám to dodatečnou energii ale třeba i vodu při úsilí udržet vaši zahradu krásnou. Vysazováním smíšených kultur podporujeme rozmanitost přírody, tzv. biodiverzitu.

Šetřete vodu. Voda je vzácná, proto je třeba chránit vodu i její kvalitu. Jako zodpovědný zahrádkář se neobejdete bez sudů na vodu nebo jiného systému pro zadržování dešťové vody. Ušetříte tím vodu, kterou byste museli brát z městské kanalizace nebo jiných zdrojů, a šetříte tím pochopitelně i vaši kapsu. Žádoucí jsou úpravy, které zadrží déle vodu v půdě a zabrání nadměrně rychlému vysoušení. Čím více povrchu je zakryto (např. pokosenou trávou, odpadem z rostlin, kůrou atd.), tím méně vody je odpařeno vlivem přímého slunce a větru. Odpadá tak nutnost instalace zavlažovacích systémů. Kvalitu vody chráníme, jak již bylo řečeno, zejména omezováním herbicidů a pesticidů.

Méně zásahů. Příznivci dokonale sestříhaných anglických trávníků obklopených řadou tújí vědí, že jejich zahrada vyžaduje velké množství energie, spoustu vody a chemických látek, které udrží trávu v perfektním stavu, a energie potřebné k tomu, aby byl trávník vždy bezvadně posekán.   Permakulturní řešení představuje zahrada spíše zarostlá květinami a užitkovými rostlinami na úkor nízkých trávníků. Většinou vám šetří čas a vždy peníze na údržbu.

Mgr. Barbora Týcová, Ekocentrum Koniklec

Přírodní zahrádka ve tvaru kruhu. Vnitřní kruh tvoří byliny a léčivé trvalky, vnější kruh zeleninové záhony. Mulčuje se slámou, hnojí kompostem.  Foto: Linda KlvaňováŠetřete vodu

Projekt Město do kapsy pokračuje i v roce 2011 (Econnect)

Projekt Město do kapsy pokračuje i v roce 2011 (Enviweb)

Projekt Město do kapsy pokračuje i v roce 2011 (Praha 12)

Projekt Město do kapsy pokračuje i v roce 2011 (Ecomonitor)

Projekt Město do kapsy pokračuje i v roce 2011 (Ekolist) Více »

Blíží se jaro a za prvních hřejivých slunečních paprsků se vydáme prozkoumat mokřady pod Pokličkami v Kokořínském dole. Mokřad se zjara zazelená a rozkvetou tu nejen zlatavé blatouchy, skupinky žáků, které nebudou příliš hlučné, uslyší rozmanité pěvce žijící v okolí. Více »

V Ekocentru Koniklec proběhla přednáška o nakládání s odpady, recyklaci odpadů a zajímavostech z provozů na nakládání s odpady.

V kulturním centru MČ Praha-Vinoř pak přednáška o úsporách energií a dotačním programu Zelená úsporám, kdy jsme občanům radili, jak nejléperealizovat úspory energií v domácnosti.

Více »

Napsali o nás v roce 2009 v Hlasu Trojky.

  • Ekocentrum Koniklec na nové adrese

  • Koniklec pro jírovce

V úterý 1. 6. proběhla ve Stromovce akce „Mezi stromy“. Na programu jsme se podíleli několika stanovišti zaměřenými na hospodaření s dešťovou vodou.
Při hře „odvodnění měst“ měly děti možnost dozvědět se o různých površích ve městech (tráva, plech, tašky atp.), co se děje s energií, která na ně dopadá ve formě slunečního záření. Hra založená na oceánských proudech školáky rozhodně rozproudila. Úkolem dětí bylo pohybovat se na mapě světa dle instrukcí lektora, který využíval a dále prohluboval znalosti dětí, např. ty o podnebných pásmech. Třetí hra se týkala významu zeleně ve městech, o kterém se děti více dozvěděly při skládání netradičního puzzle. V dopoledních hodinách se našeho programu zúčastnilo asi 10 základních škol, v hodinách odpoledních se u našeho stánku zastavovaly neorganizované skupinky, převážně děti s rodiči (celkem asi 50 rodin). Zatímco byly děti zaměstnány hrami, diskutovali jsme s rodiči na téma dešťové vody a informovali je o možnostech jejího využití v domácnosti. O tom, že náš program měl úspěch, svědčil i fakt, že mnohé děti přicházely podruhé předvést nám znalosti nabyté při minulé návštěvě.
Více »

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce euismod, justo sit amet rutrum gravida, ante tellus lacinia nibh, in dapibus est massa ac odio. Ut a imperdiet elit. Nulla metus ante, luctus non ultrices in, volutpat non mi. Nunc at velit a augue porttitor viverra eget elementum massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla laoreet lacinia odio, id adipiscing dolor suscipit vel. Morbi eget nulla interdum diam fringilla iaculis. Donec id urna ligula, sed tincidunt justo. Mauris vel velit ut dui vulputate mollis. Nullam at mi enim, in porta mi. Proin luctus ante et arcu vulputate interdum. Vivamus porta, ante nec eleifend blandit, ligula arcu facilisis leo, in blandit purus tortor aliquam sem. Ut ullamcorper egestas lectus, vitae porttitor massa condimentum tristique. Pellentesque rutrum vulputate porta. Sed vitae mattis massa. Etiam pellentesque, augue eu volutpat tincidunt, nibh ligula vulputate orci, sed ultricies risus orci in diam.

Mauris ut felis in tortor suscipit vestibulum sit amet at eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus iaculis, ligula in pretium mollis, nibh arcu malesuada magna, et commodo nisl massa id est. Praesent dolor eros, ultricies et pellentesque posuere, sollicitudin aliquet risus. Suspendisse eleifend nisi eu lacus malesuada eu mollis tortor luctus. Cras vitae odio nisi. Nam hendrerit consequat magna, vitae tincidunt mauris vulputate in. Suspendisse placerat consequat erat, vel tincidunt nunc eleifend dapibus. Quisque massa massa, viverra a fermentum non, iaculis sed nunc. Donec vehicula, quam blandit cursus tristique, erat quam commodo metus, a fermentum diam leo ac leo. Phasellus ac consequat velit. Aenean purus felis, fermentum eget ullamcorper ac, condimentum ac lectus. Nulla faucibus elit est.

Curabitur in quam ac leo ornare interdum nec sit amet mauris. Sed cursus, arcu id lobortis suscipit, velit nunc sagittis purus, eu laoreet magna lorem a eros. Vivamus ut turpis non sapien sagittis sollicitudin nec ac libero. Nunc sit amet orci sapien. Aenean varius nisi et urna luctus dictum. Ut tellus tortor, tristique at laoreet dignissim, feugiat id nunc. Fusce in nulla magna, interdum tristique tellus. Nunc leo libero, facilisis non mattis et, pretium sed massa. Etiam et mollis quam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce ut accumsan diam. Quisque molestie porta suscipit. Ut vel nisl id mi tincidunt lobortis. Curabitur convallis felis nec est molestie vestibulum. Phasellus non enim at erat sagittis vestibulum sit amet tristique eros.

Morbi tortor est, rhoncus non iaculis vitae, rutrum vel velit. Quisque ac est elit. In hac habitasse platea dictumst. Vivamus quam mauris, sagittis in fringilla ac, porta sed erat. Mauris aliquet tempor rhoncus. Fusce vestibulum ornare massa sit amet ornare. Integer adipiscing ante quis metus tempor non sodales quam laoreet. Cras a est eu neque ornare pharetra eu quis neque. Phasellus egestas semper elit, eu eleifend mauris aliquet non. Vestibulum eu hendrerit felis. Nam velit ligula, blandit vitae tincidunt eu, feugiat sit amet dui. Curabitur cursus, odio at vulputate viverra, massa tortor venenatis risus, at euismod nibh orci sit amet mauris. Pellentesque egestas, quam id ullamcorper pellentesque, est velit tincidunt ipsum, eget eleifend orci ligula in orci. Vivamus nisi nibh, consequat ac consequat eu, pharetra sit amet odio. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum lobortis tempus. Nulla leo justo, cursus et malesuada id, congue ac dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus ac augue tortor, at adipiscing ipsum.

Phasellus convallis, libero id commodo faucibus, diam dui placerat risus, a tristique ipsum tortor eu diam. Maecenas velit orci, interdum eu hendrerit suscipit, feugiat vitae quam. Pellentesque mauris dui, molestie non varius id, luctus a enim. Vivamus sed ante est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis purus a est adipiscing luctus. In hac habitasse platea dictumst. Quisque justo augue, tempus eget iaculis ut, ultricies eu est. Nam iaculis, nisi non sagittis tempor, mi justo aliquam justo, ut tempus nunc justo non quam. Nunc in mauris risus, sed rhoncus neque. Phasellus sodales auctor dolor ac condimentum. Duis scelerisque sollicitudin metus, eget congue lectus fermentum eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce euismod, justo sit amet rutrum gravida, ante tellus lacinia nibh, in dapibus est massa ac odio. Ut a imperdiet elit. Nulla metus ante, luctus non ultrices in, volutpat non mi. Nunc at velit a augue porttitor viverra eget elementum massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla laoreet lacinia odio, id adipiscing dolor suscipit vel. Morbi eget nulla interdum diam fringilla iaculis. Donec id urna ligula, sed tincidunt justo. Mauris vel velit ut dui vulputate mollis. Nullam at mi enim, in porta mi. Proin luctus ante et arcu vulputate interdum. Vivamus porta, ante nec eleifend blandit, ligula arcu facilisis leo, in blandit purus tortor aliquam sem. Ut ullamcorper egestas lectus, vitae porttitor massa condimentum tristique. Pellentesque rutrum vulputate porta. Sed vitae mattis massa. Etiam pellentesque, augue eu volutpat tincidunt, nibh ligula vulputate orci, sed ultricies risus orci in diam.

Mauris ut felis in tortor suscipit vestibulum sit amet at eros. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus iaculis, ligula in pretium mollis, nibh arcu malesuada magna, et commodo nisl massa id est. Praesent dolor eros, ultricies et pellentesque posuere, sollicitudin aliquet risus. Suspendisse eleifend nisi eu lacus malesuada eu mollis tortor luctus. Cras vitae odio nisi. Nam hendrerit consequat magna, vitae tincidunt mauris vulputate in. Suspendisse placerat consequat erat, vel tincidunt nunc eleifend dapibus. Quisque massa massa, viverra a fermentum non, iaculis sed nunc. Donec vehicula, quam blandit cursus tristique, erat quam commodo metus, a fermentum diam leo ac leo. Phasellus ac consequat velit. Aenean purus felis, fermentum eget ullamcorper ac, condimentum ac lectus. Nulla faucibus elit est.

Curabitur in quam ac leo ornare interdum nec sit amet mauris. Sed cursus, arcu id lobortis suscipit, velit nunc sagittis purus, eu laoreet magna lorem a eros. Vivamus ut turpis non sapien sagittis sollicitudin nec ac libero. Nunc sit amet orci sapien. Aenean varius nisi et urna luctus dictum. Ut tellus tortor, tristique at laoreet dignissim, feugiat id nunc. Fusce in nulla magna, interdum tristique tellus. Nunc leo libero, facilisis non mattis et, pretium sed massa. Etiam et mollis quam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce ut accumsan diam. Quisque molestie porta suscipit. Ut vel nisl id mi tincidunt lobortis. Curabitur convallis felis nec est molestie vestibulum. Phasellus non enim at erat sagittis vestibulum sit amet tristique eros.

Morbi tortor est, rhoncus non iaculis vitae, rutrum vel velit. Quisque ac est elit. In hac habitasse platea dictumst. Vivamus quam mauris, sagittis in fringilla ac, porta sed erat. Mauris aliquet tempor rhoncus. Fusce vestibulum ornare massa sit amet ornare. Integer adipiscing ante quis metus tempor non sodales quam laoreet. Cras a est eu neque ornare pharetra eu quis neque. Phasellus egestas semper elit, eu eleifend mauris aliquet non. Vestibulum eu hendrerit felis. Nam velit ligula, blandit vitae tincidunt eu, feugiat sit amet dui. Curabitur cursus, odio at vulputate viverra, massa tortor venenatis risus, at euismod nibh orci sit amet mauris. Pellentesque egestas, quam id ullamcorper pellentesque, est velit tincidunt ipsum, eget eleifend orci ligula in orci. Vivamus nisi nibh, consequat ac consequat eu, pharetra sit amet odio. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum lobortis tempus. Nulla leo justo, cursus et malesuada id, congue ac dui. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Phasellus ac augue tortor, at adipiscing ipsum.

Phasellus convallis, libero id commodo faucibus, diam dui placerat risus, a tristique ipsum tortor eu diam. Maecenas velit orci, interdum eu hendrerit suscipit, feugiat vitae quam. Pellentesque mauris dui, molestie non varius id, luctus a enim. Vivamus sed ante est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sagittis purus a est adipiscing luctus. In hac habitasse platea dictumst. Quisque justo augue, tempus eget iaculis ut, ultricies eu est. Nam iaculis, nisi non sagittis tempor, mi justo aliquam justo, ut tempus nunc justo non quam. Nunc in mauris risus, sed rhoncus neque. Phasellus sodales auctor dolor ac condimentum. Duis scelerisque sollicitudin metus, eget congue lectus fermentum eu.

Vítejte ve WordPressu. Toto je váš první testovací příspěvek. Můžete ho upravit, nebo smazat a postupně pak začít s tvorbou vlastního webu.

vysílání 11.10. 2009
V tomto díle najdete zjednodušený návod, jak lze přispět k ochraně přírody i správným výběrem potravin. Krátce vysvětlíme některé ekoznačky a jaký dopad na přírodu mohou mít potraviny bez těchto značek.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018