Za Naturou na túru

p1080478-copy_130434562217.157Projekt za NATUROU na túru byl pro školy realizován od listopadu 2009 do března 2012 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, občanským sdružením Apus a sdružením středisek ekologických výukových programů Pavučina. Ačkoliv je tento projekt již u konce Ekocentrum Koniklec stále nabízí program Mokřad pod pokličkou, se kterým se žáci podívají na území řeky Liběchovky a Pšovky.

Nabízené programy naleznete na stránce terénní programy a aktuální informace najdete na stránce aktuálně za NATUROU na túru.

Kontakt na koordinátora projektu:

Lenka Winterová
e-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 737 650 778

Ekocentrum Koniklec stále nabízí program Mokřad pod pokličkou, se kterým se žáci podívají na území řeky Pšovky do CHKO Kokořínsko. Projekt za NATUROU na túru byl pro školy realizován od listopadu 2009 do března 2012 ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, občanským sdružením Apus a sdružením středisek ekologických výukových programů Pavučina.

Více informací o projektu Za NATUROU na túru najdete na stránce aktuálně za NATUROU na túru.

Výukový program Mokřad pod pokličkou aktuálně nabízíme pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ a gymnázií.

Žáci se vžijí do role badatelů, kteří jsou součástí výzkumné expedice a jejichž hlavním úkolem je podle získaných poznatků a předem daných kritérií rozhodnout, zda je člověkem téměř nepoznamenané území řeky Liběchovky a Pšovky oprávněně začleněno do seznamu mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy.

DSCN0395

Proč se s námi vydat na výlet?

NPR Kokořínský důl se může pyšnit jedinečnou přírodou, která je velmi málo poznamená činností člověka. Geologická a geomorfologická stavba krajiny na sebe váže velmi rozmanitá a výjimečná přírodní společenstva, jako jsou studené skalní soutěsky, mokřady v prameništních oblastech a v okolí vodních toků, rozmanité lesní porosty, krajina. Vyskytuje se zde množství chráněných rostlin a živočichů. Kokořínský důl je oblast s největší hustotou nalezišť vzácné kapradiny vláskatce tajemného v ČR. Jedná se o lokalitu významnou i z celoevropského hlediska.
Niva toku Pšovky je součástí mezinárodně významného mokřadu Ramsarské úmluvy. V mokřadech rostou ohrožené druhy rostlin, například rdest alpský, pryskyřník velký či vachta trojlistá. Dále je obývá unikátní fauna bezobratlých živočichů, kteří se nikde jinde v České Republice nevyskytují. Jde o oblovku velkou, hrachovku říční a vzácné druhy pavouků, či chrostíků. Z významných obratlovců, žijících v této lokalitě, můžeme jmenovat zástupce ryb sekavce a piskoře pruhovaného, zástupce obojživelníků čolka obecného a horského, mloka skvrnitého, ropuchu velkou, blatnici skrvnitou či rosničku zelenou.

Kontakt na koordinátora projektu:

Lenka Winterová
e-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
telefon: +420 737 650 778


Fotogalerie:


Související odkazy:

Podrobné informace o Mokřadu pod pokličkou najdete na webových stránkách projektu za Naturou na Túru.


Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018