Mateřské školy

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Anotace: Předškoláci jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Děti mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí různé smysly – v kratší verzi čich a hmat, v delší navíc zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve školce jako návod, jak správně třídit odpad. Více »

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Anotace: Předškoláci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Předškoláci žabkám pomohou a pak se formou hry podívají do jednotlivých „pater“ hlubin rybníka a poznají několik zástupců vodní říše a jejich způsob života. Na závěr je žabky z radosti naučí svému žabímu zpěvu a básničku o tom, kde přezimují. Společně s lektorem si vyrobí malý rybníček plný zvířátek, který jim zůstane na památku. V delší verzi programu se pomocí krátké pohádky a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem a pomocí jednoduché skupinové hry si vyzkoušejí, jaké to je zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu.

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

 Cíl: Předškoláci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si předškoláci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. V pohybové hře si sami zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. V krátké divadelní scénce s myškami se dozvědí, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování. V delší verzi programu zažijí předškoláci v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se polní myšky v průběhu roku setkávají. Více »

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Předškoláci se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě. V delší verzi programu se společně přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Také budou hledat potravu, kterou pak odnesou společně po mravenčí cestičce do mraveniště.

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Děti s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si děti vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Na závěr ve skupinách složí puzzle různých lesních piktogramů a zopakují si tak, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejčastějších lesních zvířat. Z programu si odnesou omalovánky těchto stop. Více »

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci zjistí, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, jak a proč šetřit pitnou vodou a využívat dešťovou vodu v domácnosti.

Anotace: Klíčovými tématy jsou koloběh vody v přírodě, odkud se bere voda ve vodovodním kohoutku, spotřeba pitné vody a možnosti využití dešťové vody v domácnosti. Předškoláci pocítí sami potřebu vody, když si budou hrát na uvadající květiny. Poté si vyzkouší na modelu krajiny, jak koluje voda v přírodě. Pochopí, odkud se bere pitná voda v našich kohoutcích. Sami si zkusí, jaké je to podílet se na čištění vody. V návaznosti na úpravu vody na pitnou si ujasní, jak je možné pitnou vodou šetřit a na co všechno je možné používat místo ní vodu dešťovou. Programem děti provází panenka Dešťovka a panáček Kohoutek.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018