2. – 5. třída ZŠ – vnitřní programy

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci si z programu odnášejí znalosti o druzích odpadu a obalových materiálech, dovednost správné separace a odpovědný přístup k této problematice.

Anotace: Žáci se v úvodu zúčastní scénky, ve které pomohou Hradnímu duchovi a Bílé paní uklidit na hradě odpad po bezohledných turistech. Přemístí se do sběrného dvora, kde se s Duchy z popelnic – strážci různých druhů odpadu naučí správně odpad třídit. Poté se žáci seznámí s jednotlivými druhy odpadu pomocí smyslů: v kratší verzi s nebezpečným odpadem pomocí hmatu, s bioodpadem pomocí čichu a s ostatními druhy odpadu pomocí sluchu. V delší verzi si navíc procvičí svůj zrak v souvislosti s tříděním papíru. Kromě toho se dozvědí, jaké obalové materiály používali pravěcí lidé, středověcí obchodníci a současní spotřebitelé. Prostřednictvím skupinové práce poznají životní cyklus jednotlivých obalových materiálů – plastu, papíru, skla a kovů. Více »

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se seznámí s ekosystémem rybníka, uvědomí si jeho význam a způsob ochrany.

Anotace: Programem provází žabák Vítek, který žáky zavede do světa nad i pod vodní hladinou rybníka. Na začátku si společně ujasní, jaký je rozdíl mezi rybníkem a jezerem. Prostřednictvím herních aktivit poznají nejběžnější rostlinné i živočišné obyvatele rybníků a lépe pochopí jejich vzájemné vztahy. Porozumí tak pojmu potravní pyramida a potravní řetězec. V simulační hře o žabím putování si sami vyzkoušejí být v jejich kůži a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka. Porozumí tak pojmu migrace a odnesou si domů vlastní skákací žabku. V delší verzi se navíc seznámí s českou rybníkářskou tradicí a různými druhy sladkovodních ryb. Více »

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se dozvědí, co mají domácí a divoká zvířata společného a v čem se liší. Pochopí, že základní životní potřeby všech živočichů včetně člověka jsou stejné.

Anotace: Nejprve si žáci formou herních aktivit ujasní rozdíly mezi domácím, zdomácnělým, divokým a zdivočelým zvířetem. V druhé části prostřednictvím simulační hry pochopí, že přes všechny rozdíly jsou základní potřeby všech zvířat, ba i lidí, stejné. Pomocí masek se vcítí do pocitů zvířat a ta pak výtvarně ztvární do pracovního listu. Třetí část se zaměřuje nejprve na domácí zvířata, jejich užitek a stručnou historii domestifikace a poté na ekologickou etiku. Žáci jsou postaveni před různé situace lidského zacházení se zvířaty a diskutují o přípustnosti či nepřípustnosti takového jednání. Na závěr si zahrají divadlo se zvířecími a lidskými maskami a vyzkoušejí si, v jakých situacích se mohou zvířata a lidé ocitnout. Více »

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se seznámí se životem lesních mravenců, uvědomí si podobnost s lidskou společností, jejich užitečnost a způsob ochrany.

Anotace: Program začíná motivační hrou „Mravenčí cestička“, založenou na spolupráci. Dále si žáci ujasní, co už vědí o mravencích, a co by ještě chtěli zjistit. První část se věnuje především životu v mraveništi během roku, včetně rozdělení mravenců do kast. Ve druhé části si žáci vyzkoušejí, jak mravenci komunikují a dozvědí se, čím jsou ohroženi a jak je lze chránit. V delší verzi programu si žáci zahrají simulační hru na život v mraveništi a zjistí, jak vypadá mraveniště uvnitř a kdo všechno tam s mravenci žije. Žáci pracují ve skupinách s pracovními listy, které si po skončení programu odnesou. Více »

RVP ZV: ČJS, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 2. – 5. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se seznámí s druhy stromů a lesů, porozumí propojenosti složek lesního ekosystému a uvědomí si, jaké funkce lesy plní, co je ohrožuje a jak je lze ochraňovat.

Anotace: Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky a jejich vzájemné vztahy. Žáci si pomocí názorných pomůcek, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida a stromová patra. Dozvědí se o vlastnostech hlavních stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry „Na poutníka“ si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. Navíc se dozvědí, jaké funkce lesy plní. V delší verzi si nejprve zahrají simulační hru, jejímž prostřednictvím porozumí procesu fotosyntézy, a poté akční hru „Riskuj s monokulturou“, ve které budou diskutovat o škodách, které mohou v našich lesích vzniknout, jak je řešit, a zejména jak jim předcházet. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018