1. třída ZŠ

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění

Anotace: Žáci jsou účastníky velkého hradního úklidu. Jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Žáci mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí téměř všechny smysly – čich, hmat, zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve třídě jako návod, jak správně třídit odpad.

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab

Anotace: Žáci se seznámí s žabí rodinkou, která celým programem provádí. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Žáci žabkám pomohou a pak se formou hry podívají do jednotlivých „pater“ hlubin rybníka a poznají několik zástupců vodní říše a jejich způsob života. Poté se pomocí krátké pohádky a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem a pomocí jednoduché skupinové hry si vyzkoušejí, jaké to je zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu. Žabky je pak z radosti naučí žabímu zpěvu, básničku o tom, kde přezimují, a rozdají jim pracovní listy, do kterých si mohou nakreslit pocity a myšlenky některého zvířátka, se kterým se v programu seznámili. Více »

RVP ZV: ČJS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si žáci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. Sami si zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. Poté zažijí v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se v průběhu roku setkávají polní myšky. Na závěr si v krátké divadelní scénce s myškami zopakují, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování. Více »

RVP ZV: ČJS, OSV, EV  

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Žáci se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Společně se pak přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Poté se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu. Vyzkoušejí si, co takový mravenec během roku dělá, a formou simulační hry pochopí, jaká panuje v mraveništi hierarchie. V druhé části programu si zkusí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel, nožiček a čichu. Také budou hledat potravu, kterou pak společně odnesou do mraveniště. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě.

RVP ZV: ČSJ, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.)

Cena: 30 Kč

Věková skupina: 1. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Žáci s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si žáci vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi, a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Navíc se prostřednictvím hmatové aktivity dozvědí, podle čeho lze poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejhojnějších lesních zvířat. Na závěr ve skupinách složí puzzle různých lesních piktogramů a zopakují si tak, jak se v lese mají chovat. Z programu si odnesou omalovánky stop lesní zvěře.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018