Výukové programy pro školy

Ekocentrum Koniklec za finanční podpory MČ Prahy 4 na jaře roku 2017 připravilo projekt Děti pěvcům – pěvci dětem. Projekt je na celý školní den a děti během něho smontují ptačí budky, dozví se zajímavosti o ptácích a nakonec asistují při vyvěšování budek.

Dne 2. a 5. 5. jsme s naším projektem navštívili naši známou základní školu Jeremenkova – už jsme zde totiž minulý rok na podzim instalovali budky pro rorýse během projektu Rorýsové do škol, který také podpořila MČ Praha 4.

První dvě vyučovací hodiny děti montovaly budky. Měly k dispozici „stavebnici“ sýkorníku nebo špačníku, vruty, obrtlík, šroubováky, návod a kolegu Františka s vrtačkou, když bylo potřeba něco dotáhnout. Děti byly ale moc šikovné a přílišnou pomoc nepotřebovaly. Po smontování budky natíraly barvou, aby byla budka odolnější proti dešti a vlhku.

Během toho, co na budkách zasychala barva, byla pro děti v přednáškové aule připravena prezentace o tom, kdo všechno může v budkách bydlet a jak ji správně pověsit na strom a také o tom, jací zajímaví ptáci v Praze žijí. Děti se též naučily rozeznávat hlasy ptáků během kvízu.

A poté se šlo ven – do parčíku před školou a na školní zahradu. Děti pomáhaly Františkovi budky věšet, samozřejmě jen ze země, František se na žebříku jistil popruhy. V okolí bylo vyvěšeno celkem 15 budek. Letos se v nich již ptáci zabydlet nestihnou, ale příští rok můžeme čekat spoustu nových ptačích obyvatel v okolí ZŠ Jeremenkova. Budeme držet palce.

Mgr. Tereza Součková, místopředsedkyně 01/71 ZO ČSOP Koniklec

V rámci projektu „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou vytvořilo Ekocentrum Koniklec díky finanční podpoře MČ Praha 3 zcela nové terénní programy pro děti mateřských škol a pro žáky 1. stupně základních škol.

Cílem projektu je podpořit výuku dětí a mládeže v přírodě a posílit vztah dětí k lokalitě, ve které žijí.

První z programů Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem je prožitkový a tvůrčí ekologický výukový program zaměřený na smyslové vnímání a výtvarný směr land-art, což je metoda zaměřená na vnímání krásy přírody, práci s přírodními materiály, souznění s krajinou, vyjádření emocí skrze výtvarné aktivity a rozvíjení fantazie. Program probíhá v parku Židovské pece na Praze 3.

Druhý program s názvem Skřítek Kaštánek je zaměřený na praktickou ochranu přírody. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do situace nemocného stromu, na příkladu jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení. U starších žáků pak problematika invazních druhů. V rámci programu se děti zasadí o záchranu stromu ekologicky šetrnou metodou boje proti škůdci – hrabáním a sběrem napadeného listí. Odměnou jim pak budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany. Program probíhá v zahradách MŠ a na pozemcích ZŠ, na nichž se nachází jírovec maďal, případně v blízkém parku.

Pomozte rozvíjet znalosti, dovednosti a pokud možno i postoje a jednání dětí v oblasti životního prostředí a jeho ochrany se zřetelem na zprostředkování osobního prožitku namísto předávání encyklopedických znalostí. Jděte s dětmi ven!

První 3 třídy, které se zúčastní pilotních verzí nových programů v období září – listopad 2016, mají program zdarma. Podrobnosti k nabízeným programům naleznete na našich webových stránkách.

 

cesko-prokopske-udoli-1Od začátku školního roku 2016/2017 bude v nabídce Ekocentra Koniklec  nový terénní ekologický výukový program zabývající se hlavně geologií. Program je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií. Žáci se seznámí s tím, co obnáší práce geologa, a vyzkouší si ji na vlastní kůži. Poznají, co jsou horniny a jak vzniklo údolí Hlubočep, které učarovalo i Joachima Barranda. Pro spoustu lidí je stále hádankou, proč starší horniny leží na mladších a jak vznikají vrásy. Žáci se zábavnou formou seznámí s tektonickými silami, které zatřásly Prahou před 350 miliony let. Pokusí se nalézt živočichy, kteří obývali prvohorní moře, a vysvětlíme si jejich význam pro dnešek.

Ráz této krajiny ovlivňoval člověk už od pravěku a my poznáme ekosystém, který pamatuje i mamuty. Tento unikátní ekosystém suchých (xerotermních) trávníků budou žáci zkoumat pomocí různých badatelských pomůcek a dozví se, proč jsou cílem nejedné botanické expedice. Představíme si horninu, která se zde ještě donedávna těžila, a vysvětlíme si její význam. To, k čemu všemu je důležitá a kde všude se s ní potkáme, leckoho překvapí. Co se má stát s lomy, když se v nich ukončí těžba? To je stále aktuální téma a my se jej pokusíme rozklíčovat z různých úhlů pohledu. V rámci programu si představíme významné dřeviny, které narušují ráz této krajiny a které jsou naopak vítány.

Tento program velice vhodně doplňuje pro někoho zdánlivě nudnou geologii a spojuje botanické zkoumání nejednoho ekosystému. Zároveň zasahuje do problematických etických témat, jak člověk využívá krajinu pro své potřeby a co může dělat proto, aby se mohl přírodě podívat do očí.

IMAG0580[1]Vzhledem k rozsáhlým úpravám zeleně na vrchu Třešňovka v Hrdlořezech, kde se odehrávaly naše terénní ekologické výukové programy „Třešňovka všemi smysly“ a „Třešňovka očima staletí“, jsme byli nuceni program přesunout do nové lokality.

Programy pro ZŠ se teď budou odehrávat v neméně cenné lokalitě v přírodním parku Drahaň – Troja. Programy se nyní jmenují Ve Višničkách všemi smysly (pro 1. stupeň ZŠ) a Jak šel čas s trojskými sady (pro 2. stupeň ZŠ a SŠ). Mladší děti si v tomto programu vyzkoušejí, že přírodu a své okolí mohou poznávat i jinak než pomocí tradičních badatelských metod. Prostředí v Třešňovce prozkoumají nejen zrakem, ale také hmatem, čichem a sluchem. Starší žáci se v ekoprogramu seznámí nejen s pojmem přirozený a umělý ekosystém a sukcese, ale především s trojskými sady jako místem, které mělo v krajině určitou funkci v minulosti jako článek samozásobení člověka potravinami a má svou funkci dnes jako společný domov planých i užitkových rostlin a živočichů.

Terénní program pro MŠ se nyní nazývá Petřín všemi smysly a přenesli jsme jej do petřínských sadů, které skýtají možnost pro mnoho smyslových her, jež tvoří osu celého programu. Program je možno zakončit na petřínském dětském hřišti. Lokalita je dobře dostupná MHD a ideální pro žáky MŠ.

V budoucnu se nebráníme znovuzavedení našich programů zpět do lokality Třešňovky v Hrdlořezech, to ovšem ukáže až vývoj tohoto území.

Informace ke všem pražským terénním programům (cílová skupina, časová dotace, cena) naleznete v sekci Terénní ekoprogramy v Praze a okolí.

Terénní ekoprogramy můžete objednávat přes náš online formulář nebo přímo u koordinátorky terénních ekologických výukových programů Mgr. Terezy Součkové na e-mailu tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz nebo na tel.: +420 774 497 378. Budeme se na Vás těšit!

 

 

 

V minulém roce jsme pro Vás připravili několik nových zajímavých ekologických výukových programů, které dětem přiblíží např. život zvířat v pražských lesích. Všechny nové programy jsme v minulé sezoně odzkoušeli, vychytali jsme drobné „mouchy“ a programy jsou tak nyní připravené Vás zábavnou formou něco naučit. A protože víme, že jste z různých koutů Prahy, snažili jsme se obsáhnout opravdu hodně lokalit, abyste si mohli vybrat tu pro Vás nejideálnější!

Do Ďáblického háje se na jaře můžete přijít podívat na zajímavé tvory, které jen tak někde neuvidíte. Řeč je o čolcích obecných, kteří patří mezi obojživelníky a jsou zákonem chránění. Programy, které se za čolky vydávají, mají název Jaro v Ďáblickém háji (pro 1. stupeň ZŠ) a Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji (pro 2. stupeň ZŠ, SŠ). Mladší děti si kromě obojživelníků poslechnou ptačí trylky, starší děti netradičním způsobem proniknou do základních principů ochrany přírody.

lesoparku Cibulka budete hledat „kešky“. Žáci si zasoutěží v týmech. Budou se orientovat pomocí mapy a kompasu. V průběhu programu budou hledat skryté pokyny a plnit teoretické i praktické úkoly týkající se života v lese. Program pro 1. stupeň ZŠ nese název Za krásami lesoparku Cibulka, pro 2. stupeň ZŠ Příroda a historie lesoparku Cibulka.

Protože v každém lese uslyšíte cvrlikání ptáčků, pozveme Vás za ptáky pražských lesů dokonce do osmi z nich! Jsou to Hostivařský lesopark, Kunratický les, lesopark Kamýk, Modřanská rokle, lesopark Cibulka, Obora Hvězda, Divoká Šárka a Ďáblický háj. Stačí si jen vybrat ten nejbližší! V programu Zpívající les (1. stupeň ZŠ) a Ptáci pražských lesů (2. stupeň ZŠ) se budeme věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Pojďte to s námi zjistit!

A protože v lese nežijí jen ptáci, ale také spousta zajímavých malých tvorů, které často možná ani nevnímáte, připravili jsme pro Vás program Bezobratlí živočichové pražských lesů. Program je určen žákům druhého stupně ZŠ, studentům SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií. Žáci v něm zakusí práci entomologů –  vyzkoušejí si sběr, lov a určování bezobratlých, všimnou si typických znaků jednotlivých skupin. Budou pracovat s entomologickými pomůckami, např. s pravou smýkačkou!

Nové programy vznikly v rámci finanční podpory MČ Praha 12, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Na jaro 2016 (od května) pro Vás navíc chystáme geologické překvapení v Prokopském Údolí! Žáci druhého stupně ZŠ (a studenti SŠ a víceletých gymnázií) se v programu Za geologií a ekologií do Prokopského údolí seznámí s hlubočepskými skalami z pohledu geologa. Možná si najdou i vlastní zkamenělinu.  Máte se letos tedy na co těšit!

Informace ke všem pražským terénním programům (cílová skupina, časová dotace, cena) naleznete na  v sekci Terénní ekoprogramy v Praze a okolí.

Terénní ekoprogramy můžete objednávat přes náš online formulář nebo přímo u koordinátorky terénních ekologických výukových programů Mgr. Terezy Součkové na e-mailu tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz nebo na tel.: +420 774 497 378. Budeme se na Vás těšit!

 

Naše ekocentrum nabízí základním školám široké spektrum ekologických výukových programů. Pedagogové na prvním stupni mohou vybírat vnitřní programy z témat od mraveniště, přes význam vody až po třídění odpadků. Programy jsou vždy rozlišeny na verzi pro 1. třídu a na verzi pro 2. – 5. třídu. Pro 4. a 5. třídy doporučujeme 3 hodinové varianty programů, běžná délka je 2 vyučovací hodiny.

2015-12-17-zsKutnohorska-TL-hmatky-zvirataMezi nejoblíbenější a nejčastěji objednávané programy patří program o třídění. Pojmenovali jsme ho „Duchové z popelnic“ a spojuje v sobě pohádkové téma duchů a bílé paní s realitou odpadků a jejich tříděním. Lektor má pro žáky nachystané nejen poutavé obrázky duchů a kartičky s běžnými typy odpadků, ale i reálné odpadky. V tom je velká síla tohoto programu. Žáci si mohou odpadky osahat. Ač klasické odpadky mají denně v ruce, v programu se na ty naše s radostí vrhnou a pod dozorem lektora je třídí. Jsou tedy aktivně zapojeny do programu, dotýkají se pomůcek a vše si vyzkouší. Program je různorodý, od klidné komunikace s lektorem, přes třídění, hmatové pytlíčky a „čichací skleničky“, po pohybovou hru týmů. Činnosti se střídají a žáci tak skvěle udrží pozornost ve chvílích, kdy je potřeba.

Druhé místo pomyslného žebříčku oblíbenosti (četnosti realizací) obsadily programy Domácí a divoká zvířata a Tajemství lesa.

Verze programu Domácí a divoká zvířata pro 1. třídy prošla na podzim 2015 velkou úpravou. Program jsme více zaměřili na hospodářská zvířata a obohatili o pomůcky v podobě produktů těchto zvířat, které si žáci mohou osahat. V programu se opět často střídají činnosti, žáci třídí zvířata na domácí a divoká, zkoumají produkty těch domácích. Pomocí masek se do zvířat i vžívají a jsou vedeni k pochopení, že každé zvíře zasluhuje vlídné zacházení.

Program Tajemství lesa (verze pro 2. – 5. třídu) prošla také úpravou. Na konci roku 2015 vznikla nová (a velmi krásná) pomůcka – lesní patra s možností umístění zvířecích obyvatel do správných míst. Žáci se v programu seznámí s lesem jako ekosystémem, i s jeho jednotlivými částmi a s členěním lesa. Střídání činností je samozřejmostí, k nejoblíbenějším aktivitám patří hmatové pytlíčky, které skrývají pobytové znaky různých lesních obyvatel.

Třetí místo v našem hodnocení zaujímá program Do hlubin rybníka. Že se program týká ekosystému rybníka je nasnadě, jeho užší zaměření pak je na obojživelníky – žáby, u starších žáků částečně i na mloky. Při závěrečném hodnocení se lektoři mimo jiné ptají žáků, co nového se při programu dozvěděli. Z odpovědí je vidět, že ač se rybník může zdát jako běžně známý, skrývá spoustu zajímavostí. Nové informace, které žáci zmiňovali, byli například životní cyklus obojživelníků, potravní pyramida, že je rybník lidské dílo, nové druhy rybničních organizmů nebo žabí podchody. Tématu bezpečnosti žab je v programu věnována dokonce pohybová aktivita, žáci si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být žábou. V prvních třídách po této zkušenosti přichází záchrana žab – přenos přes silnici. Klíčovým cílem je seznámit žáky s hlubokým významem rybníka a podle ohlasů věříme, že se to děje.

Naše programy jsou průběžně vylepšovány a aktualizovány – na základě připomínek lektorů či pedagogů a dle aktuálního stupně poznání v daném oboru. Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a dávají zpětnou vazbu naší práci.

2015-11-11-msLojovicka-zkoumani-hmyzu2Není špatné počasí, je jen špatné oblečení.

Ekocentrum Koniklec již druhým rokem nabízí mateřským školám venkovní programy, které neprobíhají ve třídách, ale na zahradě. Jedná se o cyklus pěti programů, spojených pod názvem Bádání v zahradě. Školky si mohou objednat programy jednotlivě nebo celý cyklus dohromady. V případě objednání celého cyklu pro 1 skupinu dětí jsou programy o cca 15 minut delší, obohacené o aktivity, které na sebe mezi programy navazují. V normální i prodloužené verzi je součástí programu výroba či kreativní činnost.

Realizace těchto venkovních programů je (oproti vnitřním programům) náročnější pro školku i lektora. Zatímco u vnitřních programů nezáleží na venkovním počasí, může pršet, sněžit či svítit slunko, tyto venkovní „Zahrady“ jsou na počasí velmi závislé. Zrušení programu na poslední chvíli a domlouvání nového termínu je proto častější. Záleží i na konkrétní školce, v některých je možné program realizovat i při drobném dešti, protože děti mají holinky a pláštěnky. U lektora je zase kladen velký důraz na schopnost se přizpůsobit a improvizovat. Každá zahrada je totiž jiná a stává se, že lektor dopředu neví, jak zahrada bude vypadat.

První program z cyklu nese název Zahrada plodí a probíhá v září a říjnu. Představuje dětem plody a semínka, která mohou vidět na stromech a keřích. S pomocí lektora vyrobí škvoří domeček, který společně umístí na strom v zahradě. Při svém dalším pobytu na zahradě mohou samy sledovat, zda je v domečku nějaký obyvatel a zda to je škvor, nebo jiný druh hmyzu.

Od listopadu do prosince probíhá program nazvaný Zahrada se chystá ke spánku. Lektor v něm představuje dětem, jak zvířata přečkávají zimu a děti si roli těchto zvířat samy vyzkouší. V závěru programu si děti přenesou barvy podzimu na plátno. Poté zahrada usne a název třetího programu je nasnadě: Zahrada spí; probíhá zpravidla v lednu a únoru. Děti se seznámí s běžnými druhy ptáků, které mohou v zimě vidět. Všimnou si taky detailů stromu – struktury kůry, kterou v jiných částech roku zastíní bohatě olistěné koruny.

2015-12-01-msLojovicka-otisk-kury5Čtvrtý program nese název Zahrada se probouzí. Přichází se začátkem jara v březnu a dubnu. Zahrada se probouzí každým novým květem a každou novou rostlinkou a děti v programu pomůžou zahradě – sejí semínka kvetoucích a užitkových rostlin. Při budování záhonku hledají žížaly, které si donesou do třídy ve vlastním žížališti a mohou tak sledovat jejich práci v půdě. Pátý a poslední program se jmenuje Zahrada kvete, probíhá v květnu a červnu a seznamuje děti s významem květů i jejich opylovačů. Posledním výrobkem cyklu je květinové plátno, které si každý vyrobí.

Součástí každého programu, je samozřejmě i lov a zkoumání bezobratlých – v zemi, na stromech či keřích, pod kameny, v zídce nebo jen v trávě. Nejlepší místa pro lov jsou opuštěné a nepříliš udržované kouty, hromádka větví a listí, starý špalek a podobný „nepořádek“. Děti si prohlédnou zblízka a také pod lupou mnoho broučků, pavouků, žížal a dalších „hmyzáků“. Toto zkoumání v nich buduje kladný vztah k hmyzu i přírodě jako celku. Zjistí, že žížala není slizká a na dlani šimrá nebo že pavouk nekouše. Důležité však je, aby dospělí zachovali klidnou tvář i v případě, že by se něčeho takového stěží dotkli a nevnucovali tak (ač nevědomky) své pocity dětem. Je příjemným překvapením, že děti tento lov a zkoumání baví, a při závěrečném hodnocení to často zmiňují. Většinou se totiž této části přírody ještě neštítí a nám jde o to, aby jim to vydrželo po celý život.

Připravili jsme novou nabídkovou brožuru s ekologickými výukovými programy pro Středočeský a Liberecký kraj pro MŠ, ZŠ a SŠ na rok 2015. Programy je možné objednávat již nyní a naleznete je v sekci ekologické výukové programy Mělnicko a okolí.

Připravili jsme nové nabídkové brožury pro MŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií a SŠ a vyšší ročníky víceletých gymnázií na rok 2015. Programy je možné objednávat již nyní a naleznete je v sekci ekologické výukové programy.

IMG_0707Za finanční podpory MČ Prahy 12 a MHMP jsme vytvořili 5 nových venkovních programů pro MŠ v rámci cyklu „Bádání v zahradě“. V těchto programech je kladen důraz na smyslové prožitky dětí a bližší poznání jejich zahrady a procesů, které mohou samy sledovat. Programy jsou založené na principu, že sama zahrada, její rostliny a živočichové, jsou dětem nejlepším učitelem. Rádi bychom vás upozornili na program Zahrada spí, který je v tuto chvíli aktuální vzhledem k ročnímu období. Více o programech najdete na stránkách venkovní programy, pro objednání programu stačí vyplnit formulář, nebo kontaktovat koordinátorku Kateřinu Röschovou na telefonním čísle +420 774 497 327 nebo na e-mailové adrese katerina.roschova@ekocentrumkoniklec.cz.

01/71 ZO ČSOP Koniklec zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2014 pro žáky mateřských, základních a středních škol 254 ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 dětí a žáků (6 812,75 účastníkohodin), z toho 124 pro děti mateřských škol (1 380 účastníků, 1 517,5 účastníkohodin), 91 pro žáky prvního stupně ZŠ (1 682 účastníků, 3 538  účastníkohodin), 37 pro žáky druhého stupně ZŠ (702 účastníci, 1 704,75 účastníkohodin) a 2 pro žáky SŠ (21 účastník, 52,5 účastníkohodin).

Z celkového množství se uskutečnilo 51 programů v terénu a 203 programů v interiéru. V tomto roce bylo vytvořeno 5 nových venkovních programů pro děti z MŠ v rámci cyklu Bádání v zahradě: „Zahrada plodí“, „Zahrada se chystá ke spánku“, „Zahrada spí“, „Zahrada se probouzí“ a „Zahrada kvete“, 3 nových terénních programů pro děti z MŠ: „Třešňovka všemi smysly“, „Lesem, nelesem Modřanské rokle“ a „Kunratický les pod lupou“. Nabídku terénních programů jsme rozšířili o 4 programy pro žáky 1. ročníků ZŠ: „Lesem, nelesem Modřanské rokle“, „Kunratický les pod lupou“, „Oáza přírody na Vyšehradě“ a „Třešňovka všemi smysly“ a o 1 nový program „Za ďáblickými draky“ pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ. Pro žáky II. stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol vznikl 1 nový program: „Kam se ztrácejí obojživelníci v Ďáblickém háji?“. Nabídku ekologických výukových programů jsme dále rozšířili o 4 vnitřní, 7 terénních a 5 kombinovaných programů pro žáky SŠ a vyšších ročníků víceletých gymnázií.

Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních programů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů a učitelů. Pro žáky 2. stupně ZŠ Jeseniova na Praze 3 proběhly programy a exkurze v rámci projektu Vodní škola. Programy byly v roce 2014 finančně podpořeny MHMP a MČ Praha 12. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy

Ekocentrum Koniklec zrealizovalo v roce 2014 11 ekologických výukových programů pro 238 žáků (427,75 účastníkohodin) základních škol. 10 programů proběhlo s 223 žáky I. stupně ZŠ (390,25 účastníkohodin) a 1 program s 15 žáky II. stupně ZŠ (37,5 účastníkohodin). Všechny programy se uskutečnily v interiéru škol. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy.

Za finanční podpory MČ Prahy 12 a MHMP jsme vytvořili 5 nových venkovních programů pro mateřské školy v rámci cyklu “Bádání v zahradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů a pomůcek. Jedná se o 5 projektových částí ročního cyklu: Zahrada plodí (září – říjen), Zahrada se chystá ke spánku (listopad – prosinec), Zahrada spí (leden – únor), Zahrada se probouzí (březen – duben), Zahrada kvete (květen – červen). V těchto programech je kladen důraz na smyslové prožitky dětí a bližší poznání jejich zahrady a procesů, které mohou samy sledovat. Programy jsou založené na principu, že sama zahrada, její rostliny a živočichové, jsou dětem nejlepším učitelem.

V období září – listopad 2014 byly realizovány programy „Zahrada plodí“ a „Zahrada se chystá ke spánku“ s 8 skupinami dětí MŠ Dolinka v Praze 12, s 5 skupinkami dětí MŠ U Vysočanského pivovaru v Praze 9 a s dvěma skupinkami MŠ Slunéčko v Praze 5. Celkově se realizace programů zúčastnilo 177 dětí (246,5 účastníkohodin). K programům „Zahrada spí“, „Zahrada se probouzí“ a „Zahrada kvete“ byly vytvořeny metodiky, většina pomůcek a jejich realizaci předpokládáme v období leden – červen 2015. Více informací v sekci venkovní programy.

Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců

Obsah vzhledem k RVP G: VO – ČJL, ČP, ČSP, ČZ; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – VKČJ, PřV, VZ; PT – ČŽP, ČSP

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny / 3 vyučovací hodiny / 4-5 vyučovacích hodin v případě práce v terénu

Cena:  50 / 60/ 70 Kč

Kdy program probíhá:celoročně v případě 2 a 3 vyučovacích hodin, září – listopad v případě práce v terénu

Kde program probíhá: školní učebna + školní pozemek/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či Praze 3

Cíl: Žáci na příkladu klíněnky jírovcové porozumí problematice invazivních druhů a nabyté znalosti přímo využijí při sběru listí jírovců v terénu.

Anotace: První část programu se věnuje jírovci maďalu, jeho stavbě, výskytu a užitku pro lidi a životní prostředí. Další část programu se zaměřuje na klíněnku jírovcovou, důsledky jejího parazitování na jírovcích, její původní výskyt, zavlečení do Evropy a rozšíření do Česka. Tématem třetí části jsou různé možnosti ochrany jírovců. V delší verzi programu žáci navíc prostřednictvím simulační hry porozumí životnímu cyklu klíněnky a vyhodnotí, jak účinná je metoda sběru napadeného listí. V případě zájmu pokračuje program praktickou ochranou jírovců, kde si žáci vyzkoušejí hrabání listí jírovců a pytlování, čímž se zapojí do dlouhodobého projektu Ekocentra Koniklec.


Životní prostředí Prahy 2

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 2

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 3

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 3

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 4

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 4

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Životní prostředí Prahy 12

Obsah vzhledem k RVP G: VO – MJA, ČP, ČS, ČSP, ČZ, UK (VO), IIKT; PT – EV, OSV, VMEGS

Obsah vzhledem k RVP SOV: VO – PřV, SpV, MV, EstetV, VZ, VIKT; PT – ČŽP, ČSP, ODS, IKT

Délka programu: 330 min (6 vyučovacích hodin)

Cena: 80 Kč

Věková skupina: 1. – 2. ročník SŠ, vyšší ročníky víceletých gymnázií

Kdy program probíhá: celoročně

Kde program probíhá: školní učebna + terén okolí školy, která sídlí na Praze 12 (MČ Praha 12 a MČ Praha – Libuš)

Cíl: Žáci se prostřednictvím vybraného environmentálního tématu seznámí s městskou částí, ve které se nachází jejich škola, rozvinou výzkumné dovednosti a upevní občanské postoje.

Anotace: Program je vedený projektovou metodou a metodou práce v terénu. V první části se žáci seznamují s vybraným tématem, rozdělují se do pracovních týmů a přijímají různé role, ve kterých po dobu programu vystupují (např. fotograf, kartograf, matematik). V druhé části pracují v terénu okolí školy, sbírají různými metodami data, která poté zpracovávají elektronicky či výtvarně a vzájemně si je prezentují. Program může být zaměřen na jedno z následujících deseti témat: Kvalita ovzduší, Nakládání s odpady, Využití prostoru, Rekreační funkce, Potravinové zdroje, Zdroje vody, Funkce zeleně, Biologičtí škůdci, Bariéry v prostředí, Kulturní paměť.


Seznam použitých zkratek:

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

VO – Vzdělávací oblast / vzdělávací oblasti

PT – Průřezové téma / průřezová témata

ČJL – Český jazyk a literatura

ČP – Člověk a příroda

ČS – Člověk a společnost

ČSP – Člověk a svět práce

ČZ – Člověk a zdraví

ČŽP – Člověk a životní prostředí

EkonV – Ekonomické vzdělávání

EstetV – Estetické vzdělávání

EV – Environmentální výchova

IIKT – Informatika a informační a komunikační technologie

IKT – Informační a komunikační technologie

MJA – Matematika a její aplikace

MV – Matematické vzdělávání

ODS – Občan v demokratické společnosti

OSV – Osobností a sociální výchova

PřV – Přírodovědné vzdělávání

SpV – Společenskovědní vzdělávání

UK – Umění a kultura

VIKT – Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

VKČJ – Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VO – Výtvarný obor

VZ – Vzdělávání pro zdraví

Srdečně Vás zveme na letní dětské tábory s Familyandjob.cz, kde bude ve dnech 14.-18.7. a 28.7.-1.8. naše Ekocentrum zajišťovat ekoprogramy. Více informací naleznete v letáku (pdf).

Ekocentrum Koniklec zrealizovalo v roce 2013 15 ekologických výukových programů pro 278 žáků (558 účastníkohodin) základních škol. 7 programů proběhlo s žáky I. stupně ZŠ a 8 programů s žáky II. stupně ZŠ. 14 programů se uskutečnilo v interiéru škol a 1 program v terénu Prahy, konkrétně u Císařského ostrova na řece Vltavě. Ekocentrum Koniklec rovněž zajistilo pro ZO ČSOP Koniklec opravu a výrobu řady stávajících i nových pomůcek k programům a také odbornou revizi některých metodik, pracovních listů a pomůcek. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy.

01/71 ZO ČSOP Koniklec zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2013 pro žáky mateřských, základních a středních škol 347 ekologických výukových programů, celkem pro 5836 dětí a mládeže (11 335 účastníkohodin), z toho 113 pro žáky mateřských škol (1399 účastníků, 1519 účastníkohodin), 169 pro žáky prvního stupně ZŠ (3367 účastníků, 6736 účastníkohodin), 60 pro žáky druhého stupně ZŠ (1014 účastníků, 2912 účastníkohodin) a 5 pro žáky SŠ (56 účastníků, 168 účastníkohodin).

Z celkového množství se uskutečnilo 57 programů v terénu, 279 programů v interiéru škol a 11 programů částečně ve škole a částečně v terénu. V tomto roce došlo k vytvoření 6 nových programů se zaměřením na vodu – pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ vznikl program „Voda nad zlato“, pro žáky 2. – 5. tříd ZŠ vznikl stejnojmenný program a pro žáky II. stupně ZŠ a nižších ročníků středních škol vznikly 4 nové programy: „Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou“, „Voda a krajina aneb Povodně, jak na ně?“, „Voda a město aneb Vodní architekti“ a „Voda a svět aneb Velká objevná plavba“.

Došlo také k inovaci a aktualizaci některých terénních programů podle zpětných vazeb od žáků, lektorů a učitelů. Pro žáky I. a II. stupně ZŠ Nám. Svobody a pro děti z MŠ Novoborská jsme připravili Den Země. Programy byly v roce 2013 finančně podpořeny MHMP, MČ Praha 3, MČ Praha 12, MČ Praha 10 a MČ Praha 9. Více informací naleznete v sekci ekologické výukové programy

Na podzim roku 2013 se uskutečnil již potřetí projekt „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“, tentokrát s 19 žáky 8. třídy ZŠ Na Beránku, Praha 12, pod názvem „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“ a za finanční podpory MČ Praha 12. Tentokrát žáci absolvovali program ve třech projektových dnech.

V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ mapovali současný stav vody na Praze 12, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody a provedli zasakovací zkoušku na několika městských povrchách. V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 12 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu jsou k dispozici na webových stránkách Města do kapsy.

 

V jarních měsících roku 2013 jsme na základě úspěšné pilotáže projektu „Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“ na ZŠ Sázavská v roce 2012 zopakovali tento projekt za finanční podpory MČ Praha 3 s žáky ZŠ Jeseniova, Praha 3. Projekt se skládal ze čtyř projektových dní a zúčastnilo se ho 28 žáků dvou devátých tříd. V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí.

V druhém projektovém dni „Voda dnes a zítra“ mapovali současný stav vody na Praze 3, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody. Ve třetím projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ navštívili žižkovský vysílač, provedli zasakovací zkoušku a poznávali důležitost zadržování dešťové vody v městském prostředí.

V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 3 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt na  webových stránkách Města do kapsy.

Ve školním roce 2013/ 2014 realizujeme s 22 pražskými školami (z každé zapojené městské části jedna základní škola) projekt „Mikroklima okolí školy“, který je financován MHMP. Projekt je obecně zaměřen na identifikaci problému životního prostředí v městské části, ve které sídlí daná škola, na jeho podrobné poznání, analýzu a navržení řešení, konkrétně tematicky na mikroklima okolí školy.

Součástí projektu je diskuse žáků s různými klíčovými aktéry a různými sociálními skupinami příslušné městské části, čímž zapojuje školy do komunitního rozvoje a tzv. místních Agend 21 v obci. Projekt realizují školy samy na základě materiálové, metodické a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP Koniklec. Projekt nese název „Mikroklima okolí školy“ a jedná se o kompilaci 3 z 10 témat projektu „Město do kapsy“ (kvalita ovzduší, pitná a dešťová voda, funkce zeleně), které ZO ČSOP Koniklec realizovalo v Praze v letech 2010 – 2013.

V první polovině realizace projektu došlo k úvodím strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, vytvoření záložky „Mikroklima okolí školy“ s informacemi o projektu na webových stránkách projektu „Město do kapsy“ včetně vytvoření počítadla návštěv, mapy Prahy s umístěním zapojených škol, elektronických kapes a diskusního fóra, k úvodním strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, přípravě pomůckových sad s pomůckami, pracovními listy a metodikami pro 22 škol, které byly předány do většiny škol, a vytvoření metodické příručky pro učitele v elektronické i tištěné podobě.

V druhém pololetí školního roku bude na všech školách projekt realizován samotnými školami s využitím konzultací, asistencí a metodické podpory od lektorů ČSOP Koniklec. Výstupy budou vloženy do elektronických kapes na webových stránkách projektu a na závěr bude projekt vyhodnocen.

Vážení učitelé ZŠ,

vzhledem k získaným financím od Magistrátu hlavního města Praha a vzhledem k nadcházejícímu opožděnému babímu létu jsme pro Vás připravili akční nabídku terénních programů za 10 Kč/ účastník, která platí od 7. do 31. 10. 2013.

Využijte poslední pěkné dny a běžte s žáky zkoumat podzimní přírodu.

Objednávat můžete na emailové adrese koordinátorky terénních ekologických výukových programů PhDr. Mileny Pouchové, Ph.D. či na jejím telefonním čísle: +420 774 497 378 .

Nabídka terénních programů pro 2. – 5. třídu ZŠ

Nabídka terénních programů pro II. stupeň ZŠ 

V podzimních měsících jsme ve spolupráci se ZŠ Sázavská pilotně zrealizovali projekt „Voda jako mikroklimatický faktor na Praze 2 aneb Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“, který byl financován MČ Praha 2. Projekt se skládal ze 4 projektových dní, které absolvovalo 25 žáků 9. třídy.

V prvním bloku se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém bloku mapovali současný stav vody na Praze 2, ve třetím pak navštívili Žižkovský vysílač a poznávali význam vody ve městě a důležitost zadržování dešťové vody. V posledním bloku se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci lokalit na Praze 2 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt zde.

Připravili jsme nové nabídkové brožury pro MŠ, I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia na II. pololetí školního roku 2012/2013.  Programy je možné objednávat od 1. března 2013 a naleznete je v sekci ekologické výukové programy.

Ekocentrum Koniklec zrealizovalo od 1. ledna do 31. prosince 2012 pro žáky mateřských, základních a středních škol 412 ekologických výukových programů, z toho 234 pro žáky mateřských škol (3001 účastníků), 108 pro žáky prvního stupně ZŠ (2128 účastníků, 69 pro žáky druhého stupně ZŠ (3059 účastníků) a 1 pro žáky SŠ (24 účastníků). Celkově programy absolvovalo 6312 dětí a mládeže.

Ekocentrum Koniklec získalo od MČ Praha 12 na rok 2012 podporu pro realizaci projektového „vodního“ dne na 5 základních školách na Praze 12. Na jaře se tyto dny uskutečnily na ZŠ Na Beránku, ZŠ Zárubova a ZŠ Smolkova. V říjnu pak na ZŠ T. G. M. Poslední projektový den bude realizován 13. listopadu na ZŠ K Dolům. Žáci se v průběhu projektového dne vystřídají u 9 herních aktivit rozdělených do 3 bloků. Téma jednoho bloku je voda obecně, druhého bloku voda v krajině a třetího bloku voda ve městě. Projektové dny průběžně inovujeme a zlepšujeme na základě zpětných vazeb od učitelů i žáků.

Ekocentrum Koniklec zrealizovalo od 1. ledna do 31. září 2012 pro žáky mateřských, základních a středních škol 301 ekologických výukových programů. Do konce prvního pololetí školního roku 2012/2013 je již kapacita pro realizaci programů plně zaplněna. V současné době je možné objednávat programy na druhé pololetí, tedy od února 2013. Mateřským školám doporučujeme právě vznikající program o hospodaření s pitnou a dešťovou vodou v domácnosti.

RVP ZV: ČP (Bi), ČZ (TV), OSV, EV

RVP SŠ: Přírodovědecké vzdělávání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Vzdělávání pro zdraví (Tělesná výchova), Člověk a životní prostředí

Délka programu:  180 min.

Cena: 45 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci porozumí významu zamokřených území v krajině, poznají obyvatele a ekosystém lužního a dubohabrového lesa včetně vlastností půdy.

Anotace: Trasa programu probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického lesa. Žáci prostřednictvím herních aktivit poznávají druhy stromů a jejich plody. Na příkladu Kunratického potoka pochopí, jak vznikají meandry a diskutují o významu vody a zamokřených území v krajině pro člověka i přírodu.  Na základě pozorování porovnají ekosystém a obyvatele lužního a dubohabrového lesa. Program se také zaměřuje na lesní půdu, žáci sesbírají půdní hmyz, vyzkouší si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Pokusí se najít důkaz vzniku humusu a vyzkouší si různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika vzorcích lesní půdy.

RVP G: ČP ( Bi) , ČZ (TV),  OSV, EV

RPV SŠ: Přírodovědné vzdělávání (Člověk a životní prostředí, Ekologie) , Vzdělávání pro zdraví (Tělesná výchova),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kdy program probíhá: duben-červen, září-říjen

Čas: 180 min.

Cena: 45 Kč

Start a cíl: zastávka bus Blatov

S sebou: pevnou obuv, pláštěnku či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci získají znalosti o územní ochraně přírody v ČR, programu Natura 2000 a dovednost orientace v mapě.

Anotace: Žáci se seznamují s Evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský Háj“ z pohledu české i evropské územní ochrany přírody. Po celé trase programu rozpoznávají značení chráněných území a orientují se v mapě. Zopakují si, jak se mají na takovém území chovat.

Při určování dřevin a lovu bezobratlých živočichů si vyzkoušejí, jak vypadá vědecká práce. Dozvědí se, k čemu slouží EIA (Posuzování vlivů lidské činnosti na životní prostředí) a proč se zpracovává. Vžijí se do role investorů i biologů, aby pochopili, že nelze jednoduše narušovat přírodu, ale není ani snadné ji hájit. Navíc vnímají přítomnost vody v krajině a přemýšlejí o jejím významu pro kvalitu prostředí. Na závěr jsou seznámeni s pojmy biocentrum, biokoridor a interakční prvek, formou diskuse pochopí principy a důležitost Územního systému ekologické stability a vyzkoušejí si orientaci v satelitní mapě

RVP G: ČP (Che, Bi, ), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV,  EV

RPV SŠ: Vzdělávání a komunikace v českém jazyce (Práce s textem a získávání informací),Společenskovědní vzdělání (Člověk a právo), Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí), Vzdělávání v informacích a komunikačních technologiích, Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Program je možné absolvovat přímo v zasedací místnosti hlavního sídla Pražských služeb a.s. a navázat na něj v přilehlém sběrném dvoře Pod Šancemi (Praha 3) exkurzím do sběrného dvora, technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně prohlídkou linky na třídění papíru.

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)/ 180-210 min. v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 30/40 /50Kč

Cíl:  Žáci si rozšíří a zaktualizují své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklaci odpadů.

Anotace: V úvodu si žáci prostřednictvím matematických dovedností zopakují , jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé  domácnosti řádně odpad separují.  Poté se prostřednictvím skupinové práce seznámí s tím, jaké odpady lze odkládat na sběrný dvůr a jaké odpady podléhají zpětnému odběru výrobků. Více se dozvědí také od bioodpadu a o nebezpečném odpadu a pomocí názorných ukázek z domácnosti se seznámí s jejich nebezpečnými vlastnostmi a značením.  Delší verze programu se věnuje svozu bioodpadu na území obce. Žáci si navíc zahrají hru, ve které se pokusí správně určit, která tvrzení o odpadech jsou správná ,a která jsou mýtus.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie),  Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci se orientují v problematice globálních klimatických jevů a posílí svou dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: 

Dvouhodinová varianta: Žáci se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. Rozdělí se do skupin, které zastupují různé státy, a zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. novinové články o těchto třech klimatických jevech, jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních.

Tříhodinová varianta: Žáci se v první části programu prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisejícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. V druhé a třetí části programu zpracovávají žáci ve skupinách, zastupujících různé státy, novinové články o 6 klimatických jevech (ozonová díra nad Antarktidou, kyselé deště v severních Čechách, stoupání hladiny oceánu v Tichomoří, šíření druhů a nemocí z jihu na sever, výkyvy počasí v Indonésii a hladomory v Africe), jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních do podoby plakátů, které poté prezentují na „Světové konferenci o globálních změnách klimatu“.

RVP ZV: ČP (Bi), ČZ(TV), OSV, EV

Délka programu: 120 min.

Cena: 40 Kč

Kdy program probíhá: prosinec – únor

Start a cíl / S sebou: zastávka bus V Podbabě/ zastávka bus Zoologická zahrada /pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv, lze-li, tak malý dalekohled

Cíl: Žáci získají přímou zkušenost s životem ptačích druhů zimujících na řece a rozvinou dovednost práce s dalekohledem.

Anotace: Trasa začíná obvykle na trojském břehu Vltavy proti zastávce autobusu V Podbabě (kam se třída dopraví místním přívozem) a dále pokračuje proti proudu řeky směrem k zoo.

Program je zaměřen na pozorování zimujících druhů ptáků, zejména kormoránů velkých, jejichž zimoviště na Císařském ostrově je nejlepší pražskou příležitostí ke sledování tohoto druhu při lovu i odpočinku. Také zde lze dobře dokumentovat konflikt člověk – hospodářské využití krajiny – ochrana konkrétního druhu. Lektor je vybaven stativovým dalekohledem, žáci si mohou donést vlastní malý dalekohled. V úvodu a na závěr si žáci zahrají pohybovou hru, která umožní zjistit rozsah jejich vědomostí týkajících se tématu, a podle času a počasí i aktivitu mapující vztah veřejnosti ke kormoránům.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví),  Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci získají přehled o problematice spojené s nedostatkem pitné vody a jejím znečišťováním. Navrhnou řešení „globální vodní krize“.

Anotace: Žáci si v první hodině zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a proč je pro život tak důležitá. Při simulační hře na cestovatele si vyzkoušejí , jaké problémy přináší nedostatek pitné vody. Uvědomí si , že ne každá voda je pitná a získají informace o nemocech přenášených vodou. Poté se vžijí do role účastníků mezinárodního sněmu OSN o  „Globální vodní krizi“  a v „expertních týmech“  prostřednictvím práce s textem (metodou I.N.S.E.R.T.), experimentu a dalších herních aktivit se seznamují se třemi případovými studiemi problémů s vodou (eutrofizace Brněnské přehrady , desertifikace ve střední Asii – Aralské jezero a ropná havárie v Mexickém zálivu). V delší verzi programu se žáci navíc seznámí s dalšími dvěma – třemi případovými studiemi (zaplavení Mikronésie z důvodu stoupání hladiny oceánu, nedostatek pitné vody v Etiopii, znečištěni řek v ČR ). Diskutují nad příčinami a důsledky těchto jevů a poté se zamyslí nad možnými řešeními daných problémů, které vypracují do podoby plakátů a vzájemně si je prezentují.

RVP G: ČP (Fy, Che, Bi, Ge), ČS (OSZ), ČZ (VZ), MJA, OSV, VMEGS, EV

RPV SŠ: Společenskovědní vzdělání, Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí, Ekologie), Matematické vzdělání, Vzdělávání pro zdraví (Péče o zdraví), Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna (poznámka: Program je možné absolvovat v Technickém museu v Praze 6)

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/40 Kč

Cíl: Žáci pochopí význam vody v krajině a v městském prostředí a souvislost mezi vodou, zelení a klimatem.

Anotace: Žáci si nejprve v kvízu zopakují , kde všude se na Zemi nachází voda a jak vypadá koloběh vody v přírodě. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace  a sluneční energie. Druhá část navazuje na předchozí diskusi nad termosnímky z Mostecka a Třeboňska. Program pokračuje názornou aktivitou, ve které se žáci seznámí s různými přírodními i umělými materiály a porovnají jejich retenční schopnost. Dozvědí se, jak člověk reguluje vodní toky a narušuje koloběh vody v přírodě. Delší verze programu se věnuje problémům s vodou v městském prostředí. Žáci opět diskutují nad termosnímkem Prahy o úloze zeleně a vody ve městě. Sami si při skupinové práci vyzkouší, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městech.

RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Délka programu: 150 min.

Cena: 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: prosinec – 1. polovina března

Start a cíl / S sebou: bus zastávka Zoologická zahrada / bus zastávka, přívoz Podhoří / pevná a teplá obuv, teplý a nepromokavý oděv,

propiska, dle možnosti malý dalekohled

Cíl: Žáci poznají ptáky zimující na Vltavě, jejich projevy a způsob života.

Anotace: Císařský ostrov je nejatraktivnějším pražským zimovištěm mnoha druhů vodních ptáků. Trasa programu začíná v Tróji na břehu Vltavy a pokračuje po proudu řeky směrem k přívozu v Podbabě. Nejzajímavější částí programu je přímé pozorování zimujícího ptactva. Žáci si vyzkoušejí práci se stativovým dalekohledem, mohou si s sebou přinést i vlastní binokulární dalekohled. Poznávání ptáků je doplněno povídáním o zajímavostech z jejich života a několika aktivizujícími hrami. Žáci se dozvědí o různých adaptacích vodních ptáků na různá životní prostředí, spárují samce a samice jednotlivých druhů a pochopí, k čemu v přírodě slouží pohlavní dvojtvárnost. Formou moderované konference se seznámí s problematikou konfliktu mezi ochránci a rybáři kvůli kormoránovi.

Z nich bylo 132 programů uskutečněno s dětmi z mateřských škol, 59 s žáky 1. stupně základních škol, 52 s žáky 2. stupně základních škol a 8 programů s žáky ze středních škol. Z těchto 251 programů jich proběhlo 79 v terénu pražské přírody a zbytek v interiéru školy či školky. Celkem se programů zúčastnilo 3742 dětí a mládeže.

Programy v první polovině roku 2011 realizoval tým 15 proškolených lektorek. Z programů pro mateřské školy byl nejoblíbenějším programem „Duchové z popelnic“, který budeme v srpnu prezentovat na Veletrhu EVP v Mendlově na Vysočině. Z terénních programů pro 1. stupeň ZŠ pak nejvíce zaujal tradiční program „Lesem nelesem Modřanské rokle“ a pro 2. stupeň ZŠ inovovaný program „Životní prostředí Prahy 2 na Vyšehradě“. Z vnitřních programů pro 1. stupeň ZŠ se o prvenství dělí program „Duchové z popelnic“ a „Domácí a divoká zvířata“, pro 2. stupeň zase „Domácí ekologie I“ a „Domácí ekologie II“. Střední školy nejvíce zaujaly programy „Voda a společnost“ a „Voda a krajina“.

Ještě během září budeme realizovat terénní programy v pražských přírodních lokalitách. Pro další podzimní měsíce pak doporučujeme kombinovaný program pro žáky 2. stupně ZŠ „Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců“ a od začátku prosince zimní terénní program „Ptačí svět na Císařském ostrově“ pro oba stupně ZŠ a „Zimoviště ptáků na Císařském ostrově“ pro SŠ.

Programy je také vhodné objednávat k příležitosti oslav některého významného dne v oblasti životního prostředí. 16. září je vyhlášen Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, a proto doporučujeme objednat k tomuto dni program „Klima a dnešní svět“ či „Globální problémy Země“. Těmito programy je také vhodné oslavit 22. září – Evropský den bez aut. Na 19. září připadá celosvětová kampaň „Ukliďme svět – Clean up the World“ a je proto možné si z naší nabídky vybrat program „Duchové z popelnic“, „Řeč obalů“, „Odpady na přelomu desetiletí“ či „Odpady z pohledu zákonů“. 2. října je vyhlášen Světový den hospodářských zvířat, proto doporučujeme objednat si program „Divoká a domácí zvířata“ či „Do hlubin Země“. O dva dny později slavíme Světový den zvířat, který lze uctít např. programem „Naše šelmy a šakal“. Na 14. října pak připadá Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, ke kterému doporučujeme opět program „Globální problémy Země“, „Klima a dnešní svět“, „Voda a společnost“ či „Voda a krajina“. 20. října je vyhlášen Den stromů, ideální je tedy oslavit tento den programem „Klíněnka jírovcová a praktická ochrana jírovců“ či „Tajemství lesa“.

Věříme, že si i v prvním pololetí školního roku 2011/2012 z naší nabídky ekoprogramů vyberete.

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci se naučí rozeznávat různé druhy odpadů a pochopí smysl jejich třídění.

Anotace: Předškoláci jsou účastníky velkého hradního úklidu, jejich průvodce Hradní duch a jeho kamarádka Bílá paní jim představí své přátele Duchy z popelnic. Děti mají následně možnost samostatně třídit jednotlivé druhy odpadu a povídat si o nich s lektorem. Při tom se seznámí i s méně obvyklými druhy odpadu, jako je například elektroodpad, bioodpad nebo odpad nebezpečný. Při poznávání druhů odpadů si vyzkoušejí různé smysly – v kratší verzi čich a hmat, v delší navíc zrak a sluch. Zjistí tak, že jim smysly mohou pomoci při rozhodování, kam mají daný odpad umístit. Na konci programu si Hradní duch poslechne jejich názor na průběh programu a odmění je za jejich snažení omalovánkami s duchy, které mohou sloužit ve školce jako návod, jak správně třídit odpad. Více »

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci poznají obyvatele rybníka, porozumí cyklu vývoje žab a pochopí význam záchranných přenosů žab.

Anotace: Předškoláci se seznámí s žabí rodinkou, která je celým programem provází. Začátek dobrodružství se odehrává nad velkým plátnem rybníka, který někdo znečistil a je potřeba jej uklidit. Předškoláci žabkám pomohou a pak se formou hry podívají do jednotlivých „pater“ hlubin rybníka a poznají několik zástupců vodní říše a jejich způsob života. Na závěr je žabky z radosti naučí svému žabímu zpěvu a básničku o tom, kde přezimují. Společně s lektorem si vyrobí malý rybníček plný zvířátek, který jim zůstane na památku. V delší verzi programu se pomocí krátké pohádky a názorných loutek dozvědí, jak se z malého pulce stane dospělá žába. Navíc se pokusí projít žabím podchodem a pomocí jednoduché skupinové hry si vyzkoušejí, jaké to je zachránit žabky při jejich putování před nebezpečím silničního provozu.

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

 Cíl: Předškoláci se dozvědí základní rozdíly mezi rostlinou a zvířetem a mezi domácím a divokým zvířetem. Pochopí, že všechna zvířata mají stejné základní životní potřeby.

Anotace: Programem provází městská domácí myška Esterka a venkovská polní myška Anička. Na začátku si předškoláci ujasní, co je to zvíře a proč některá zvířata žijí s lidmi. V pohybové hře si sami zkusí zařadit zvířata mezi domácí či divoká a dozvědí se, jaký užitek mají lidé z některých domácích zvířat. Následně se v simulační hře vžijí do jejich rolí pomocí masek, pohybů a zvuků. V krátké divadelní scénce s myškami se dozvědí, jak se liší jejich způsob života ve městě (jako domácímu mazlíčku) a na venkově (jako divoké polní myšce). Zároveň jim myšky ukážou, že je každé dobře tam, odkud pochází. Pak se s milými průvodkyněmi rozloučí a dostanou od nich zvířecí masky, které mohou využít v dalším vyučování. V delší verzi programu zažijí předškoláci v pohybové hře radosti i starosti, se kterými se polní myšky v průběhu roku setkávají. Více »

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Předškoláci se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě. V delší verzi programu se společně přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Také budou hledat potravu, kterou pak odnesou společně po mravenčí cestičce do mraveniště.

RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Děti poznají život v lese a dozvědí se, jak se v něm správně chovat.

Anotace: Celým programem provází lesní skřítek Pařízek. Děti s ním zažijí, jaké to je tvořit les a zjistí, že les je lesem nejen díky stromům, ale i živočichům, kteří žijí v různých stromových patrech. Formou simulační hry si děti vyzkoušejí, jak strom vyrůstá ze semínka, stává se velkým stromem s větvemi a jak dává život dalším stromům. Zároveň si utřídí základní rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Pomocí přírodnin se seznámí s některými konkrétními stromy. Na závěr ve skupinách složí puzzle různých lesních piktogramů a zopakují si tak, jak se v lese mají chovat. V delší verzi programu se pomocí hmatové aktivity dozvědí, podle čeho poznat přítomnost zvířat v lese a jak vypadají stopy nejčastějších lesních zvířat. Z programu si odnesou omalovánky těchto stop. Více »

Older Posts »
Poslední aktualizace: 29. 1. 2018