Voda, my a Praha 3

V jarních měsících roku 2013 jsme na základě úspěšné pilotáže projektu „Voda, my a Praha 2 v projektových dnech“ na ZŠ Sázavská v roce 2012 zopakovali tento projekt za finanční podpory MČ Praha 3 s žáky ZŠ Jeseniova, Praha 3. Projekt se skládal ze čtyř projektových dní a zúčastnilo se ho 28 žáků dvou devátých tříd. V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí.

V druhém projektovém dni „Voda dnes a zítra“ mapovali současný stav vody na Praze 3, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody. Ve třetím projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ navštívili žižkovský vysílač, provedli zasakovací zkoušku a poznávali důležitost zadržování dešťové vody v městském prostředí.

V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 3 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu lze nalézt na  webových stránkách Města do kapsy.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018